CV-sida

Annette Löf

Annette Löf
Postdoc i miljökommunikation med inriktning mot samverkan

Presentation

Jag arbetar för närvarande (deltid, vid sidan av föräldraledighet) som Postdoc inom avdelningen för miljökommunikation på institutionen stad och Land.

Jag har tidigare varit verksam i flera olika forsknings- och undervisningsmiljöer (Stockholms universitet, Umeå universitet, Södertörns högskola) alla med mer eller mindre tvärvetenskapliga inslag. Såväl min forsknings- som undervisningsprofil inriktar sig mot naturresursförvaltning, hållbar utveckling och samspelet mellan förvaltning och de som berörs av olika förvaltningsåtgärder. Deltagandeforskning av olika slag utgör en viktig utgångspunkt i mitt arbete. Min avhandling undersökte hur rennäringen (som politikområde) styrs och vilka konsekvenser den styrningen får för renskötseln i praktiken, såsom renskötares förmåga att hantera klimatförändringar. 

Forskning

Mitt nuvarande postdoc-projekt undersöker samverkan som idé, styrningsinstrument och praktik inom svenskt jordbruk. Projektet är finansierat av Vinnova undet titeln "Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn" (Collaboration between research and advisory services for more efficient knowledge development in the green sector). Syftet är att belysa och undersöka glapp mellan kunskapsproduktion, kommunikation och behov mellan forskare, rådgivare och praktiker för att på så sätt bidra till en bättre samverkan. Projektet leds av Hanna Bergeå och genomförs i samarbete med RådNu, nationellt kompetenscentrum och samverkansplattform.

Publikationer i urval

Löf, A. and M. Stinnerbom. 2016. “Making collaboration work: Reflections from both sides.” in Ethics in Indigenous Research, Past Experiences Future Challenges. Ed. A.-L. Drugge. Vaartoe-CeSam, Centre for Sami Research: Umeå, 137-156 Fulltext tillgänglig här

Löf, A, 2016. Locking In and Locking Out: A Critical Analysis of the Governance of Reindeer Husbandry in Sweden. Critical Policy Analysis. 10(4): 426-447

Duit, A. and A. Löf. 2015. “Dealing with a wicked problem? A dark tale of carnivore management in Sweden 2007 – 2011”. Administration & Society. Published online before print.

Löf, A. 2014. Challenging adaptability. Analysing the governance of reindeer husbandry in Sweden. Doctoral thesis. Department of Political Science, Research report 2014:1. Umeå University 

Löf, A. 2013. "Examining limits and barriers to climate change adaptation in an Indigenous reindeer herding community." Climate and Development 5(4). 328-339.

Löf, A., P. Sandström, K. Baer, M. Stinnerbom and C. Sandström 2012. Renskötsel och klimatförändring: Risker, sårbarhet och anpassningsmöjligheter i Vilhelmina norra sameby [Reindeer herding and climate change: Risks, vulnerability and adaptation options in Vilhelmina North RHC]. Statsvetenskapliga institutionens skriftserie. Umeå, Umeå University, Political Science Dept. Research Report 2012. 4: 46pp.

Löf, A. and A. Duit 2012. Acceptans genom medbestämmande? En analys av regional rovdjursförvaltning 2007-2011 [Acceptance through co-determination? An analysis of regional large carnivore management 2007-2011]. Appendix to the Committee final report SOU 2012:22

Löf, A. 2011. Exploring adaptability through learning layers and learning loops. Resilience in Social-Ecological Systems – The role of learning and education. Eds. M. Krasny, C. Lundholm and R. Plummer. Routledge: London and New York. Reprint in book format of article published in 2010.

Löf, A. 2010. "Exploring adaptability through learning layers and learning loops." Environmental Education Research 16(5). 281-295. 

Duit, A., V. Galaz and A. Löf 2009. Fragmenterad förvirring eller kreativ arena? Från hierarkisk till förhandlad styrning i svensk naturvårdspolitik [Fragmented confusion of creative arena? From hierarhic to negotiated governing in Swedish environmental politics]. Samhällsstyrning i förändring. Eds. J. Pierre and G. Sundström. Liber: Malmö. 

Löf, A. and N. Carriere 2011. Learning from our Elders: Aboriginal perspectives on climate change and reindeer/caribou habitat in the circumboreal forest. Umeå: 66.

Larsson, M., A. Löf and T. Hahn 2008. Local organic food system in Järna - ecosystem management and multilevel governance in agricultural production. GEM-CON-BIO Governance and Ecosystems Management for the Conservation of Biodiversity. B. Manos and J. Papathanasiou. Aristotle University of Thessaloniki: Thessaloniki: 101-105.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618672796
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala