CV-sida

Anni Hoffrén

Anni Hoffrén

Presentation

Jag arbetar som informatör. Producerar trycksaker och digitala informationsmaterial. Jag är teknisk redaktör för institutionens rapportserie och är ansvarig för institutionens webbtjänster.


Kontaktinformation
Kommunikatör vid Institutionen för stad och land; Institutionen för stad och land, administration
Telefon: 018-672581
Arbetsbeskrivning: Informationssamordning, webbansvar, grafisk produktion i alla media. Teknisk redaktör för rapportserie.
Postadress:
Inst för stad och land, teknik/administration, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se