CV-sida

Anni Hoffrén

Anni Hoffrén

Presentation

Jag arbetar som kommunikatör. jag producerar trycksaker och digitala informationsmaterial. Jag är även teknisk redaktör för institutionens rapportserie och ansvarig redaktör för institutionens webbtjänster.


Kontaktinformation
Kommunikatör vid Institutionen för stad och land; Administration
Telefon: +4618672581
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se