CV-sida

Annika Borg

Annika Borg

Presentation

Annika är utbildad vetenskapsjournalist, och har en kandidatexamen i idéhistoria. Hon har arbetat med information och kommunikation inom högskola och universitet sedan 2001, och har arbetat på CBM sedan maj 2014.

På CBM ansvarar Annika för det övergripande kommunikationsarbetet, som inbegriper webb, trycksaksproduktion, publikationer, kommunikation av seminarier och konferenser, och den interna kommunikationen. Annika är redaktör för CBM:s populärvetenskapliga tidsskrift Biodiverse.


Kontaktinformation
Kommunikatör vid Centrum för biologisk mångfald
Telefon: +4618-671212, 072-5220323
Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA, Uppsala