CV-sida

Annika Borg

Annika Borg

Presentation

Annika är utbildad vetenskapsjournalist, och har en kandidatexamen i idéhistoria. Hon har arbetat med information och kommunikation inom högskola och universitet sedan 2001, och har arbetat på CBM sedan maj 2014.

SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM) ansvarar Annika för det övergripande kommunikationsarbetet, som inbegriper webb, trycksaksproduktion, publikationer, kommunikation av seminarier och konferenser, och den interna kommunikationen. Annika är redaktör för CBM:s populärvetenskapliga tidsskrift Biodiverse.

Länk till artiklar i SLUpub


Kontaktinformation

Kommunikatör vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618-671212, +46725220323

Publikationslista: