CV-sida

Åsa Ahrland

Åsa Ahrland

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Institutionen för stad och land, Landskapsarkitektur Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618672508
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Alnarp