CV-sida

Åsa Ahrland

Åsa Ahrland

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landbygdsutveckling
Telefon: 018672508
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Alnarp