CV-sida

Åsa Bensch

Åsa Bensch
Landskapsingenjör Universitetsadjunkt på inst. för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Presentation

Examen i biologi och landskapsingenjörsexamen. Förutom undervisning på institutionen ingår jag även i det s.k. GU-laget som bistår grundutbildningsansvarig på institutionen och representerar SLU i BEUMs (Föreningen för Besiktingsmän i Utemiljö) referensgrupp, samt i ledningsgruppen för arboristutbildningen på Hvilan.

Undervisning

Undervisar inom landskapsutbildningarna på Alnarp. Kursansvarig för kursen Markbyggnad på landskapsingenjörsprogrammet och praktikkursen för landskaps- och trädgårdsinegnjör design programmen. Undervisar utöver detta i 7-8 andra kurser samt handleder master och kandidatarbeten, samt examinerar kandidatarbeten och är biträdande examinator på master arbeten.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415169
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp