CV-sida

Åsa Lankinen

Åsa Lankinen
Forskare och docent inom växtekologi och evolutionär biologi, vicedekan för forskarutbildning, koordinator LTV-fakultetens forskarskola

Presentation

Min forskning fokuserar på gränslandet mellan växtekologi, evolutionär biologi och genetik samt har en tydlig koppling till växtskyddsbiologi.

Undervisning

BI1260: Ekologi och statistik för trädgårdsingenjörer. Föreläsare.

BI1267: Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem. Föreläsare.

BI1294: Introduction to plant biology for sustainable production. Föreläsare.

BI1296: Plant biology for breeding and protection. Föreläsare.

LK0278: Urban agriculture and social interaction. Föreläsare.

 

Forskning

Pågående projekt:

  • Växters immunitet i under fältförhållanden i relation till mikrobiell påverkan (Vetenskapsrådet, Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning 2019-2022).
  • Insamling och bestämning av luftburna peptider och sporer från sjukdomsalstrare i naturen (Crafoordska stiftelsen, CF Lundströms stiftelse 2018-2020).
  • Kan högre humlediversitet i landskapet öka fröskörden av rödklöversorter viktiga för Norrland (Regionalt jordbruksstöd, Lantmännens forskningsstiftelse, Partnerskap Alnarp 2019-2021)?
  • Kontroll av skadeinsekter i klöverfröodlingar med biologiska metoder (Partnerskap Alnarp 2016-2020).
  • Skillnader i blomegenskaper med betydelse för pollinationsframgång och fröproduktion hos moderna och traditionella sorter av åkerböna (Plattform Växtförädling, SLU 2019-2020).
  • Könskonflikter under pollenkonkurrensen hos Collinsia heterophylla.

Samverkan

Leder fokusgruppen Lågrisk-medel i växtskyddet inom Plattform Växtskydd SLU (2017-2019). 

Bakgrund

MSc, Lunds universitet. 1996

PhD, Lunds universitet. 2000

Postdoc, IBLS, Glasgows universitet, UK. 2001

Postdoc, NTNU, Trondheims universitet, Norge. 2001-2003

Forskarassistent, Lunds universitet. 2003-2009

Handledning

Linnea Almqvist, biträdande doktorandhandledare

Christian Andersen, biträdande doktorandhandledare

Publikationer i urval


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415367
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp