CV-sida

Åsa Ohlsson

Åsa Ohlsson
Forskare vid Institutionen för husdjursgenetik, samt tillförordnad föreståndare för SLU Biobank

Presentation

Om någon frågat mig för 10 år sedan var jag såg mig själv idag hade jag nog inte trott att jag yrkesmässigt skulle ha möjligheten att bidra till förbättrad hälsostatus och välmående hos katt på det vis jag nu har. En orsak till mitt genuina intresse på detta område är troligen de hälsoproblem jag såg familjens djur drabbas av under min uppväxt, många problem som tyvärr går koppla till ärftliga orsaker. Därför är det kanske inte heller så konstigt att jag först började min yrkeskarriär inom svensk djursjukvård, innan jag gick vidare med en Fil mag-examen i biologi 2006 från Bioteknologiprogrammet här på SLU, Uppsala. I juni 2010 försvarade jag min avhandling om kemikaliers påverkan på steroidsyntesen på institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala. Men det är mitt ideella engagemang i hälsoprogram mot höftledsdysplasi och hjärtsjukdom på katt som de senaste åren bidragit till en ändrad forskningsinriktning mot husdjursgenetik, framför allt då kattgenetik.

Forskning

Sedan i år (2018) ansvarar jag för ett forskningsprojekt gällande genetiska orsaker till restriktiv och hypertrofisk kardiomyopati hos katt. I projektet samarbetar jag med prof. Göran Andersson, prof. Jens Häggström och Ingrid Ljungvall här på SLU, men mycket värdefullt stöd ges även från kattgenetikern prof. Leslie Lyons, University of Missouri, Columbia, MO, USA.

Min tidigare forskning har involverat bioinformatikstudier av genetiska orsaker till hjärtsjukdom hos hund, samt identifiera biomarkörer kopplade till hjärtsjukdom hos katt. Utöver genetiska studier har jag erfarenhet av att framarbeta in vitro metoder för att studera och beskriva kemikalieinducerade mekanismer. Framför allt har toxiska effekter på människans steroidsyntes undersökts, men även metabolisk effekt i tunna vävnadssnitt från hästlunga. Matematiska metoder för att teoretiskt visa blandningseffekter av flera kemikalier på steroidsyntesen har använts och utarbetats.

Bakgrund

Utbildning

· Doktorsexamen i patofysiologi, med inriktning livsmedelstoxikologi 2010. Titel: Steroidogenesis studied in a human adrenocortical cell line – effects of single chemicals and mixtures.

· Magisterexamen i Biologi, enligt Bioteknologiprogrammet vid SLU, 2006.

 

Arbete

2018-nuvarnade. Forskare, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

2017-nuvarande. Medarbetare och tillförordnad försetåndare (okt 2017) för SLU Biobank.

2016-2017. Forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper och Institutionen för husdjursgenetik, SLU.

2016-2017. Provinsamlingskoordinator/forskare, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

2010-2015. Forskare, Institutionen för biomedicin och veternär folkhälsovetenskap, SLU.

2006-2010. Doktorand i patofysiologi, inriktning livsmedelstoxikologi, Institutionen för biomedicin och veternär folkhälsovetenskap, SLU.

1999-2004. Djursjukvårdare, Djursjukhuset i Jönköping AB, Jönköping.


Publikationslista: