CV-sida

Åsa Widén

Åsa Widén
Min forskning handlar om restaurering och miljöåtgärder i vattendrag reglerade med vattenkraft och dammar. Jag studerar och utvecklar åtgärder som ekologisk reglering med anpassade flöden och morfologiska åtgärder som gynnar ekosystemet på avrinningsområden. Restaurering av vattendrag är viktigt för bevarande av biologisk mångfald och särskilt med tanke på klimatförändringar. Åtgärder konsekvensbeskrivs med miljönytta och produktionspåverkan.

Presentation

Jag har en bakgrund i en skoglig jägmästarfamilj och miljö har alltid legar mig varmt om hjärtat. När jag som medelålders kvinna inledde studier i biologi på Umeå Universitet var det som om att komma hem. Studierna kombinerade jag med arbetet som projektledare i Umeälven som ledde vidare till en doktorsexamen på Umeå universitet (2021). Efter doktorsexamen arbetar jag som Post Doc på SLU.

Undervisning

För närvarande undervisar jag inte utan ägnar all min tid åt forskning. Om du är student som är intresserad av reglerade vattendrag och åtgärder - tag kontakt med mig! 

Forskning

Jag är projektledare för tre projekt. 

Ekofall. HÅVA. Fallhöjd och strömmande habitat i reglerade vattendrag. Samarbete med Umeå Universitet och SLU Aqua.

Uppföljning av restaurering av Juktån. HÅVA. Uppföljning av ny minimitappning och restaureringsåtgärder i Juktåns torrfåra. Samarbete med Umeå Universitet, SLU Aqua och LTU.

Miljöåtgärder i Ljungan i ett klimatperspektiv. WWF. Samarbete med Umeå Universitet. 

Samverkan

Jag har under många arbetat med samverkan i Umeälven tillsammans med lokala intressen, fiskevårdområden,  kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare. 

Inom min forskning samverkar jag med flera forskare från andra discipliner och universitet. 

För mig är det självklart att samverka med de som berörs av mina forskningsfrågor och det är ett verktyg till att göra skillnad i mitt dagliga arbete!

Publikationer i urval

Åsa Widén, Malm-Renöfält, B., Ahonen, J., Jansson, R. Ecopeaking - en förstudie om korttidsreglering. 2023. Energiforsk. Rapport 2023/935. ecopeaking-pilotstudie-om-kortidsreglering-energiforskrapport-2023-935.pdf

Åsa Widén, Jansson, R., Ahonen, J., Renöfält-Malm, B.,. Lagan inför miljöprövning av vattenkraft. Rapport SLU 2022. DiVA - Umeå Universitet

Widen, Åsa., Renöfält-Malm, B., Jansson, R., Restaurering av Juktåns torrfåra Rapport SLU 2023. DiVA - Umeå Universitet

Widen, Åsa., Joel Segersten, Serena Donadi, Erik Degerman, Birgitta Malm Renöfält, Andreas Karlsson Tiselius, Sofi Lundbäck, Roland Jansson. Sveriges torrfåror - geografi, naturvärden och metoder för miljöförbättringar. Energimyndigheten 2022. DiVA - Umeå Universitet

Widen, Åsa., Renöfält-Malm, B., Ahonen, J, Jansson,R. Ecopeaking en pilotstudie om korttidsreglering. Energiforsk. 2022. DiVA - Umeå Universitet

Widen, Åsa., Ahonen, J., Malm Renöfält, B., Degerman, E., Jansson, R. Ljungan inför miljöprövning av vattenkraften: naturvärden, flöden och strömhabitat samt möjliga miljönyttor. Rapport Umeå Universitet. 2021. DiVA - Umeå Universitet

Widén, Åsa., Malm-Renöfält, B., Degerman, E., Wisaeus, D., Jansson, R. 2021). Environmental flow scenarios for a regulated river system: projecting catchment‐wide ecosystem benefits and consequences for hydroelectric production. November. Water resources research.  

Widen, Å., (2021) Doctoral Thesis. Environmental-flow assessments for current and future run-off in a large river system regulated for hydropower production. Umeå University.

Widén, Å., Malm-Renöfält, B., Degerman, E., Wisaeus, D., Jansson, R. (2021) Let it flow: modeling ecological benefits and hydropower production impacts of banning zero-flow events in a large regulated river system. Science of the Total Environment, 783.

Jansson R., Malm-Renöfält B., Widén Å., Ahonen J. Restaurering av sjöar och vattendrag i ett framtida klimat. Naturvårdsverket Rapport 6951 December 2020.

Jansson R., E. Degerman, Å. Widén, B.M. Renöfält. 2017. Evidensbaserade åtgärder för att restaurera ekologiska funktioner i reglerade vattendrag: vad finns i verktygslådan? Energiforsk Rapport 2017:430.

Widén Å., R. Jansson, B.M. Renöfält, E. Degerman, D. Wisaeus. 2017. Ekologisk reglering. Energiforsk Rapport 2017:449.

Renöfält B.M., Å. Widén, R. Jansson & E. Degerman. 2017. Identifiering av påverkan, åtgärdsbehov och åtgärdspotential i vattendrag påverkade av vattenkraft. Energiforsk Rapport 2017:429.

Widén, Å., R. Jansson, M. Johansson, M. Lindström, L. Sandin, D. Wisaeus. 2016. Maximal Ekologisk Potential i Umeälven. Report from the Ume River Project. www.umealven.se

 

Länkar

Samverkan Umeälven. www.umealven.se

Publikationer på svenska: Widén, Åsa DiVA - Umeå Universitet.