CV-sida

Åse Lundh

Åse Lundh
Mitt intresse för kor, mjölk och mejeriprodukter har följt med mej sen min uppväxt på en liten mjölkgård i Södermanland. Jag är utbildad husdjursagronom, med stort intresse för animaliska livsmedel, och har alltid arbetat nära mejeribranschen, med tillämpad såväl som mer grundläggande forskning. Alltid i projekt med anknytning till mjölkråvarans kvalitetsegenskaper.

Presentation

Min forskningsbana började med en avhandling (1991) på SLU inom området syrninghämmande ämnen i mjölk (antibiotika rester). Under många år arbetade jag nära mejeriernas branschorganisation och mjölkbedömningen; detta har gett mig en grundläggande förståelse för mjölkens hela värdekedja. Möjligheten att kombinera tillämpad och grundläggande forskning har varit starkt motiverande och sedan 2012 är jag professor i Livsmedelsvetenskap, med inriktning mot animaliska livsmedel.

Jag leder idag en forskargrupp på 5-10 per personer och samverkar med forskare i Sverige och internationellt, och med olika aktörer utanför universitetet, såsom myndigheter, branschorganisationer, mejeriföretag, rådgivningsorganisationer och lantbrukare.

Undervisning

Jag är för tillfället kursansvarig och aktiv föreläsare i olika kurser på främst avancerad nivå i olika program:

  • Animal food science (LV0099), 15 hp, Uppsala (kursansvarig, föreläsare)
  • Independent project/ degree project in Food Science; Master’s thesis (EX0875; EX0877), 30 hp, Uppsala (kursansvarig)
  • Cattle production (HV0061), 15 hp, Uppsala (föreläsare)
  • Grovfoder; odling och utfodring (LB0096), 7.5 hp, Umeå (föreläsare)
  • Livsmedelssäkerhet (VM0076), 11 hp, Uppsala (föreläsare)
  • Animalieprdouktionens drifledning och system (Bi1219), 15 hp, Alnarp (föreläsare)

Forskning

Min forskning handlar om kvalitetsegenskaper hos mjölk och mejeriprodukter. Vilka faktorer i produktionen på gården påverkar mjölkråvarans sammansättning och egenskaper, och vad betyder detta i olika processer på mejeriet samt för hållbarhet, stabilitet och sensoriska egenskaper hos de resulterande mejeriprodukterna?

I min tidiga forskning studerade jag olika konsekvenser av juverinflammation för mjölkråvarans sammansättning och egenskaper. Detta innefattade utveckling och utvärdering av kontrollsystem och analysmetoder för antibiotikarester men även studier av nya, potentiella markörer för oönskade förändringar i mjölkens sammansättning, såsom akutfasproteiner. Jag medverkade i utvecklingen av optisk biosensorteknik för tillämpningar inom livsmedelsområdet, såsom för kontroll av läkemedelrester i mjölk och kött.

De senaste åren har min forskning kommit att fokusera på nya kvalitetsmarkörer hos mjölkråvaran som bättre korrelerar till slutprodukternas kvalitet. Ett starkt forskningsområde som utvecklats ligger inom konceptet integrerad kvalitetssäkring; från produkt till gård. I flera projekt studerar vi olika samband utmed mjölkens värdekedja; från produktionssystem och management på gården; mjölkråvarans sammansättning, mikrobiologi och processegenskaper; till lagringstid, textur och aromämnen hos den resulterande osten. Utöver mjölkråvarans betydelse för osten studerar vi samband med lagringsstabilitet hos UHT-behandlad mjölk; dvs. den värmebehandling som globalt sett är vanligast för konsumtionsmjölk.

Samverkan

Forskningen i min grupp löper utmed hela värdekedjor vilket förutsätter samarbete med mejeriindustrin, deras mjölkproducenter, rådgivningsorganisationer, tillverkare av processutrustning, myndigheter osv. Samarbete ger oss tillgång till såväl råvara, mejeriprocesser och produkter, och vi arbetar med fullskaliga ystningförsök, i pilotanläggningar och laboratorieskala. Arbetet med karaktärisering av mjölken och mejeriprodukterna görs i regel i våra laboratorier på Ultuna, men även i samarbete med Eurofins, KTH, och andra forskare.

Jag har ett brett nätverk inom forskningsområdet, såväl inom som utanför Sverige, vilket inkluderar universitet, myndigheter, företag och branschorganisationer.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Animaliska livsmedel
Telefon: +4618672037
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala