CV-sida

Ashkan Pakseresht

Ashkan Pakseresht

Presentation

Please see my CV page in English, by clicking IN ENGLISH in the top menu


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för ekonomi; Beslutsfattande och management
Telefon: 018-671744, 073 587 24 58
Postadress:
Institutionen för ekonomi, Box 7013
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala