CV-sida

Assem Abu Hatab

Assem Abouhatab

Presentation

Please see my CV page in English, by clicking IN ENGLISH in the top menu


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för ekonomi; Jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel
Telefon: 018 671567, 072 8499828
Postadress:
Institutionen för ekonomi, Box 7013
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala