CV-sida

Assem Abu Hatab

Assem Abouhatab

Presentation

Please see my CV page in English, by clicking IN ENGLISH in the top menu


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi
Telefon: +46728499828
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala