CV-sida

Barbara Locke Grandér

Barbara Locke Grandér

Forskning

Läs mer om Barbara Locke Grandér på engelska.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Telefon: +4618672564
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala