CV-sida

Benedict Singleton

Benedict Singleton

Presentation

Benedict Singleton har en mångsidig forskningsbakgrund, han har bland annat bedrivit forskning i Zambia, Jamaica, Storbritannien och nu senast Färöarna om ämnen som inkluderar internationell utveckling, hiv/aids och valfångst. Han har en grundexamen i socialantropologi vid Queens University Belfast. Därefter fick han en masterexamen i internationell utveckling och förvaltning, vid Lunds universitet, samt en doktorssexamen i sociologi vid Örebro universitet.

2017-19 var Benedict Singleton post doktor vid CBM. Han är nu en anknuten forskare som fortsätter sin forskning om naturbaserad integration.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618-672296, +46736181689

Publikationslista: