CV-sida

Benjamin Schmuck

Benjamin Schmuck

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672092, +46761274134
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala