CV-sida

Betty Ehnvall

Betty Ehnvall
I min forskning undersöker jag hur laserskanning (LiDAR) kan användas för att modellera produktionen av metan och koldioxid i nordliga myrar. De myrar som jag använder som exempel befinner sig i kustområdet norr om Umeå. För ytterligare information besök: https://internt.slu.se/en/cv-originals/betty-ehnvall/

Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
Postadress:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Skogsmarksgränd
901 83 Umeå