CV-sida

Betty Ehnvall

Betty Ehnvall
I min forskning undersöker jag med hjälp av laserskanning (LiDAR) hur successionen av nordliga myrar påverkas av tillrinningsområdenas ekohydrologiska förutsättningar. De myrar som jag använder som exempel befinner sig i kustområdet norr om Umeå. För ytterligare information besök: https://internt.slu.se/en/cv-originals/betty-ehnvall/

Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå