CV-sida

Bjørn Dueholm

Bjørn Dueholm
Jag forskar om ett brett utbud av ärtaccessioner för föravelsändamål. Syftet är att förse uppfödare med kunskap som de kan använda för att skapa nya sorter bättre anpassade till framtida klimatförhållanden och som smakar ännu bättre.

Länkar


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för växtförädling
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp