CV-sida

Björn Embrén

Adjungerad universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land

Presentation

Nuvarande anställningar: Sveriges lantbruksuniversitet, Arbor Konsult AB och  Trafikkontoret Stockholmsstad.

 

Bakgrund

Tidigare anställningar: Trafikkontoret Stockholmsstad, Peab, Stockholm Entreprenad, Millesgården, Zetas Trädgård, Fritid Södermalm, Parkförvaltningen Stockholmsstad. Stockholmsstad Peab, Stockholm Entreprenad: arbetsledare.

Har arbetat med drift och underhåll av stadens grön och hårdgjorda ytor med vinterväghållning och renhållning, parkskötsel på Södermalm och Kungsholmen. Startade en arboristgrupp och var ansvarig för genomförandet av blomsterprogram i Stockholms innerstad. Hade uppdraget som trädspecialist samt specialist på växtbäddar i urbana miljöer.

Vid Trafikkontoret 2001-2019 arbetade jag som anläggningsingenjör, projektledare för om och nybyggnad av parker (Björns trädgård, Högalidsparken, Lilla Essingen strandpark, Bysistorget, Kungsträdgården=. Var även ansvarig för Investering, Drift och Underhåll av gatuträd.

Har utvecklat ett koncept för hela processen från upphandling, kontrollsystem till färdigt etablerat träd i Stockholmsstad och genom att ta fram en handbok i ämnet spridit kunskapen första upplagan 2004. Konstruktionen har sedan vidareutvecklats till att bli ett alternativ för dagvattenhantering i städer, samtidigt som den blivit en del i att motverka negativa effekter av klimatförändringar.

Sen 2009 har en vidareutveckling av växtbäddarna där biokol är en viktig ingrediens i växtbädden pågått. Biokol, kompost och makadam fungerar som ersättning för jord och kan samtidigt fungera som filter för att fånga näringsämnen i dagvatten. Iden med att tillverka och använda biokol i växtbäddar gav en vinst i Mayors Challenge 2014 gav Stockholms stad ett andra pris på 10 miljoner kronor till att under 2016 bygga en egen anläggning för att producera biokol av trädgårdsavfall som lämnas in till stadens återvinningsanläggningar.

Har även arbetat som föredragshållare med upp till 50 föredrag per år under de senaste åren i Sverige, USA, Tyskland, England, Skottland, Belgien, Italien, Österrike, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Frankrike, Holland, Schweiz.

Länkar

https://leverantor.stockholm/entreprenad-i-stockholms-offentliga-miljoer/vaxtbaddshandboken/

https://mayorschallenge.bloomberg.org/ideas/biochar-for-a-better-city-ecosystem/

 


Kontaktinformation