CV-sida

Björn Lindahl

Björn Lindahl

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för mark och miljö; Markbiologi
Telefon: +4618672720
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala