CV-sida

Björn Wiström

Björn Wiström

Presentation

Jag forskar och undervisar i vegetationsbyggnad och landskapsvård. Huvudfokus för min forskning är skötsel och design av tätortsnära skog och natur.

 

Publikationer i urval

Peer reviewed artiklar

Richnau G, Wiström B, Nielsen AB, Löf  M (2012) Creation of multi-layered canopy structures in young oak-dominated urban woodlands - The 'ecological approach' revisited. Urban Forestry and Urban Greening 11, 147-158.

Östberg J, Delshammar T, Wiström B, Nielsen AB (2013) Grading of Parameters for Urban Tree Inventories by City Officials, Arborists, and Academics Using the Delphi Method. Environmental Management 51, 694-708.

Nielsen AB, Konijnendijk CC, Wiström B, Jensen RB (2013) Municipal woodland in Denmark: Resources, governance and management. Scandinavian Journal of Forest Research 28, 49-63.

Jansson M, Fors H, Lindgren T, Wiström B (2013) Perceived personal safety in relation to urban woodland vegetation - A review. Urban Forestry and Urban Greening 12, 127–133.

Wiström B, Nielsen AB (2014) Effects of planting design on planted seedlings and spontaneous vegetation 16 years after establishment of forest edges. New Forests 45, 97-117.

Wiström B, Nielsen AB, Klobučar B, Klepec U (2015) Zoned Selective Coppice - a management system for graded forest edges. Urban Forestry & Urban Greening 14, 156-162. 

Wiström B, Nielsen AB (2016) Decisive environmental characteristics for woody regrowth in forest edges - patterns along complex environmental gradients in Southern Sweden. Forest Ecology and Management 363, 47-62. 

Richnau G, Brunet J, Nielsen AB, Wiström B (2016) Planting clonal shade-tolerant herbs in young urban woodlands—Effects of compost on plant growth, flowering and survival Urban Forestry & Urban Greening 17,158-165

Nielsen AB, Hedblom M, Olafsson AS, Wiström B (2017) Spatial configurations of urban forest in different landscape and socio-political contexts: identifying patterns for green infrastructure planning Urban Ecosystems 20:379-392

Wiström B, Nielsen AB (2017) Forest Edge Regrowth Typologies in Southern Sweden -Relationship to Environmental Characteristics and Implications for Management Environmental Management 60:69-85

Randrup TB, Östberg  J, Wiström B (2017) Swedish green space management – The managers perspective. Urban Forestry & Urban Greening 28, 103-109.

Östberg J, Wiström B, Randrup TB (2018) The state and use of municipal tree inventories in Swedish municipalities – results from a national survey. Urban Ecosystems. https://doi.org/10.1007/s11252-018-0732-3

 

Avhandling

Wiström B (2015) Forest Edge Development – Management and design of forest edges in infrastructure and urban environments. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 2015:129.

 

Exjobb

Wiström B (2009) Skiktning och strukturell utveckling i unga naturlika planteringar. Master thesis in Landscape Planning, SLU Alnarp.

 

Bokkapitel

Wiström B, Pålsson D (2010) Structural development and visual qualities in young forest stands. In: C. C. Konijnendijk & H. Jóhannesdóttir (Eds.), Forestry serving urban societies in the North-Atlantic region. TemaNord 2010/577, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. pp. 111 – 130.

Sjöman H, Slagstedt J, Wiström B, Ericsson T (2015) Naturen som förebild. In: Sjöman H, Slagstedt J (red). Träd i urbana landskap. Studentlitteratur. Lund, pp 57-229.

 

Faktablad

Wiström B, Richnau G, Nielsen AB, Gustavsson R (2009) Strukturrika planteringar – en möjlighet för stadens grönska. Gröna Fakta 5/2009.

Wiström B, Richnau G, Nielsen AB, Gustavsson R, Holgersen S (2009) Strukturrige bevoksninger. Grøn Miljø 9/2009: 4-10.

Wiström B, Nielsen AB (2014) På spåret mot bättre förståelse av återväxten i järnvägens skötselgator. LTV-fakultetens faktablad 2014:3, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Alnarp.

Wiström B, Holmström E, (2016) Snogeholm – The wood in the wood. In: Scape´ magazine # 15, September 2016. Blauwdruk Publishers, Wageningen, pp 98-99.

Morgenroth J, Nielsen AB, Konijnendijk van den Bosch CC, Östberg J, Harðarson SB, Wiström, B. (2016). Urban tree diversity for sustainable cities. Policy Brief. SNS Nordic Forest Research.

 

Rapporter

Jansson M, Fors H, Kristensson E, Gunnarsson A, Lindgren T, Wiström B, Norlin M (2012) Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer. Rapport: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Alnarp.

Wiström B, Nielsen AB, Klobučar B, Klepec U (2015) ZSC - Zoned Selective Coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Landskap, trädgård och växtproduktionsvetenskap. Rapportserie: Rapport 2015:2, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Alnarp.

Wiström B, Nielsen AB (2015) BATAG – En skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Landskap, trädgård och växtproduktionsvetenskap. Rapportserie: Rapport 2015:3, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Alnarp.

Wiström B, Nielsen AB, Klobučar B (2015) ForEDGE – en plattform för forskning och demonstration kring utveckling av skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Rapportserie: Rapport 2015:4, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Alnarp.

Wiström B, Östberg J, Randrup TB (2016). Datarapport för SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd. Rapportserie: Rapport 2016:6, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Alnarp.

Proceedings

Wiström B, Pålsson D (2009) Structural Development in Young stands. Forestry serving urban societies in the North Atlantic Region. 16-19 September. Reykjavik, Iceland. 

Wiström B, Gustavsson R, Lorentzon K (2012) Catching interaction, and sensitivity of place and site in urban vegetation. CITY PLANTastic, 8th International Conference World in Denmark Cityplantastic. 28-29 June 2012. Copenhagen, Denmark.

Nielsen AB, Gustavsson R, Lorentzon K, Thorpert Petra, Gunnarson A, Öxell C, Wiström B, Sjöman H (2012) Alnarp Landscape Laboratory – interdisciplinary research, teaching  and demonstration. CITY PLANTastic, 8th International Conference World in Denmark. 28-29 June 2012. Copenhagen, Denmark.

Nielsen AB, Wiström B, Hedblom M, Olafsson, AS (2012) The scaling of forest in and around Danish and Swedich cities in relation to landscape context and urbanisation traits. Book of abstracts: IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference. Sustaining humans and Forest in Changing Landscape. Forest, Society and Global Change. 5-12 November 2012. Concepción, Chile

Nielsen AB, Hedblom M, Olafsson AS, Wiström B (2014). Spatial configurations of urban woodland in Denmark and Sweden – patterns for green infrastructure planning. 17th European Forum on Urban Forestry, 4-6 June 2014. Lausanne, Switzerland.

Nielsen AB, Hedblom M, Olafsson AS, Wiström B (2014) Spatial configurations of urban forest in Denmark and Sweden – patterns for green infrastructure planning. International conference on Urban Tree Diversity. 16-18 June 2014, Alnarp, SwedenEuropean Forum on Urban Forestry

Wiström B (2015) Management Strategies for Forest Edges along Swedish Railways.  11th International Symposium of Environmental Concerns in Rights of Way Management.  20-23 September 2015, Halifax, Canada.

 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415291, 073-8278258
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp