CV-sida

Bjørnar Ytrehus

Bjørnar Ytrehus
Bjørnar Ytrehus er veterinær utdannet ved Norges veterinærhøgskole (NVH) i Oslo. Han tok doktorgrad i patologi og arbeidet ved NVH, Seksjon for vilthelse på Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) før han begynte som professor i patologi ved SLU. Bjørnar har bred erfaring og har arbeidet med mange ulike problemstillinger, spesielt innen bein- og leddsykdommer og vilthelse. Han er kjent som en dyktig og engasjert underviser og formidler, og er opptatt av å se på dyrenes sykdommer og patologi i et stort og helhetlig perspektiv.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi
Postadress:
Patologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala