CV-sida

Bo Stenberg

Bo Stenberg

Presentation

Persondata

Född 5 mars 1965.

Docent i markvetenskap.

Forsknings- och verksamhetsledare vid Precisionsodling och pedometri, Institutionen för mark och miljö.

Forskningsområden

  • Digital markkartering och behovsanpassad gödsling
  • Marksensorer
  • Diffus nära infraröd markanalys
  • Tredimensionell markkartering

Anställning vid SLU

1991-1992: Forskningsassistent, Institutionen för mikrobiologi

1992-1997: Doktorand, Institutionen för mikrobiologi

1998-2000: Forskare, Institutionen för mikrobiologi

2000-2004: Forskar, Institutionen för Mark och miljö

2004- Forskningsledare, Institutionen för mark och miljö

Bakgrund

Universitetsutbildning

  • Agronom med mark/växt inriktning, 1991
  • Agronomie doktor i mikrobiologi, 1997
  • Docent i markvetenskap, 2003

Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Markens näringsomsättning
Telefon: +4651167276, +46730777276
Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara

Publikationslista: