CV-sida

Bo Stenberg

Bo Stenberg

Presentation

Persondata

Född 5 mars 1965.

Docent i markvetenskap.

Forsknings- och verksamhetsledare vid Precisionsodling och pedometri, Institutionen för mark och miljö.

Forskningsområden

  • Digital markkartering och behovsanpassad gödsling
  • Marksensorer
  • Diffus nära infraröd markanalys
  • Tredimensionell markkartering

Anställning vid SLU

1991-1992: Forskningsassistent, Institutionen för mikrobiologi

1992-1997: Doktorand, Institutionen för mikrobiologi

1998-2000: Forskare, Institutionen för mikrobiologi

2000-2004: Forskar, Institutionen för Mark och miljö

2004- Forskningsledare, Institutionen för mark och miljö

Bakgrund

Universitetsutbildning

  • Agronom med mark/växt inriktning, 1991
  • Agronomie doktor i mikrobiologi, 1997
  • Docent i markvetenskap, 2003

Publikationer i urval

2003 och framåt

Före 2003:

Jensen, L., Pedersen, A., Stenberg, B., Lundström, C., Breland, T. A., Henriksen, T. M., Palmason, F., Gudmunson, J., and Salo, T. (2002). Near-infra-red spectroscopy (NIR) for characterisation of plant residue quality: a new approach for predicting decomposition and nitrogen release in agricultural soils. 17th World Congress of Soil Science, Bangkok, Thailand, 14-20 August 2002, 758.

Stenberg, B., Jonsson, A., and Börjesson, T. (2002). Near infrared technology for soil analysis with implications for precision agriculture. In "Near Infrared Spectroscopy: Proceedings of the 10th International Conference" (A. Davies and R. Cho, eds.), pp. 279-284. NIR Publications, Chichester, UK.

Stenberg, B., Börjesson, T., and Jonsson, A. (2002). Near infrared reflectance spectroscopy - a rapid method for predictive field mapping of soil-N mineralisation? DIAS Report, Plant Production, 103-111.

Stenberg, B. (2001). Microbiological indicators for monitoring changes in soil sustainability and quality. Ecological Society of America Annual Meeting Abstracts 86, 35.

Elmholt, S., Stenberg, B., Grönlund, A., and Nuutinen, V. (2000). "Soil stresses, quality and care Proceedings from NJF seminar 310, As, Norway, 10-12 April 2000," Danmarks JordbrugsForskning, Tjele.

Elmholt, S., Stenberg, B., Grönlund, A., and Nuutinen, V. (2000). Soil stresses, quality and care. Proceedings from NJF seminar 310, As, Norway, 10-12 April 2000. DIAS Report, Plant Production, vi + 179 pp.

Johansson, M., and Stenberg, B. (2000). Multivariate techniques for presentation, interpretation and evaluation of soil quality data. DIAS Report, Plant Production, 63-72.

Stenberg, B., Jonsson, A., and Börjesson, T. (2000). "Snabbmetoder för bestämning av lerhalt och kalkbehov med hjälp av NIR-analys," Rep. No. 2000-2. ODAL FoU, Lidköping.

Stenberg, M., Stenberg, B., and Rydberg, T. (2000). Effects of reduced tillage and liming on microbial activity and soil properties in a weakly-structured soil. Applied Soil Ecology 14, 135-145.

Börjesson, T., Stenberg, B., Linden, B., and Jonsson, A. (1999). NIR spectroscopy, mineral nitrogen analysis and soil incubations for the prediction of crop uptake of nitrogen during the growing season. Plant and Soil 214, 75-83.

Dexter, A. R., Arvidsson, J., Czyz, E. A., Trautner, A., and Stenberg, B. (1999). Respiration rates of soil aggregates in relation to tillage and straw-management practices in the field. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 49, 193-200.

Johansson, M., Stenberg, B., and Torstensson, L. (1999). Microbiological and chemical changes in two arable sails after long-term sludge amendments. Biology and Fertility of Soils 30, 160-167.

Stenberg, B. (1999). Monitoring soil quality of arable land: Microbiological indicators. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 49, 1-24.

Pell, M., Stenberg, B., and Torstensson, L. (1998). Potential denitrification and nitrification tests for evaluation of pesticide effects in soil. Ambio 27, 24-28.

Stenberg, B., Pell, M., and Torstensson, L. (1998). Integrated evaluation of variation in biological, chemical and physical soil properties. Ambio 27, 9-15.

Stenberg, B. (1998). Soil attributes as predictors of crop production under standardized conditions. Biology and Fertility of Soils 27, 104-112.

Stenberg, B., Johansson, M., Pell, M., Sjödahl-Svensson, K., Stenstrom, J., and Torstensson, L. (1998). Microbial biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage. Soil Biology & Biochemistry 30, 393-402.

Torstensson, L., Pell, M., and Stenberg, B. (1998). Need of a strategy for evaluation of arable soil quality. Ambio 27, 4-8.

Larsson, L., Stenberg, B., and Torstensson, L. (1997). Effects of mulching and cover cropping on soil microbial parameters in organic growing of black currant. Communications in Soil Science and Plant Analysis 28, 913-925.

Stenberg, B. (1997). Integrated evaluation of physical, chemical and biological properties of agricultural soil. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae - Agraria, 36 pp. Thesis

Pell, M., Stenberg, B., Stenstrom, J., and Torstensson, L. (1996). Potential denitrification activity assay in soil - With or without chloramphenicol? Soil Biology & Biochemistry 28, 393-398.

Stenberg, B., and Nordkvist, E. (1996). Near infrared reflectance measurements to assess the chemical and physical variations in arable soils. In "Near Infrared Spectroscopy: The Future Waves" (A. M. C. Davies and P. Williams, eds.), pp. 498-504. NIR Publications, Chichester, Montreal, Canada.

Stenström, J., and Stenberg, B. (1996). Division of substrate-induced respiration (SIR) into growing and nongrowing micro-organisms. In "Pesticides, soil microbiology and soil quality", pp. 39. SETAC, Dijon.

Stenberg, B., Nordkvist, E., and Salomonsson, L. (1995). Use of near infrared reflectance spectra of soils for objective selection of samples. Soil Science 159, 109-114.

Gunnarsson, A., Nilsson, C., Nilsson, H., Pettersson, P., Stenberg, B., and Sönne, B. (1994). "Försök med olika odlingsformer - Miljöprojekt inom Kristianstads läns landsting," Rep. No. 41. Södra jordbruksförsöksdistriktet, Kristianstad, Sverige.

Torstensson, L., Olsson, G., Norup, S., and Stenberg, B. (1994). "Biobäddar minskar miljörisker vid fyllning av lantbrukssprutor." Ins f Mikrobiologi.

Pell, M., Stenberg, B., Stenstrom, J., and Torstensson, L. (1992). Denitrification potential assay as a tool for evaluating effects on pesticides on soil biota. Anderson, J. P. E., et al. (Ed.). Proceedings of the international symposium on environmental aspects of pesticide microbiology; Symposium, Sigtuna, Sweden, August 17-21, 1992. 337p. Department of Microbiology Swedish University of Agricultural Sciences: Uppsala, Sweden. Illus. Paper. ISBN 91-576-4609-0, 128.

Torstensson, L., Stenberg, B., and Stenstrom, L. (1992). Determination of ammonium oxidation, a rapid method to test chemical influence on nitrification in soil. Anderson, J. P. E., et al. (Ed.). Proceedings of the international symposium on environmental aspects of pesticide microbiology; Symposium, Sigtuna, Sweden, August 17-21, 1992. 337p. Department of Microbiology Swedish University of Agricultural Sciences: Uppsala, Sweden. Illus. Paper. ISBN 91-576-4609-0, 49-54.


Kontaktinformation
Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Enheten för precisionsodling och pedometri
Telefon: 0511-67276, 0730-777276
Arbetsbeskrivning: PRECISIONSODLING, MARKKVALITET, PLATSSPECIFIK KVÄVESTYRNING; MARKSENSORER, NÄRA INFRARÖD SPEKTROSKOPI(NIRs), DIGITAL MARKKARTERING, PRECISION AGRICULTURE, SOIL QUALITY, SITE SPECIFIC NITROGEN REQIREMENT, PROXIMAL SOIL SENSING, NEAR INFRARED DIFFUSE REFLECTANCE SPECTROSCOPY, DIGITAL SOIL MAPPING, PEDOMETRICS
Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara