CV-sida

Carl Lehto

Carl Lehto
Jag är doktorand och forskar om friluftsliv. För närvarande använder jag maskininlärningsmodeller för att titta på vilka landskapsegenskaper som påverkar sannolikheten att ett område används för friluftsliv.

Bakgrund

Jag har en mastersexamen i ekologi och naturvård från Uppsala universitet. Jag har tidigare arbetat med inventering åt NILS-projektet, samt som naturvårdshandläggare åt Länsstyrelsen Dalarna. 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala