CV-sida

Carlos E. Hernandez

Carlos Hernandez

Presentation

Forskningsintressen:

Jag är intresserad av att studera effekterna av pre- och postnatal nutrition och effekterna på beteende och fysiologisk utveckling av olika djurhållningspraxis under djurens första tid i livet (mjölkkor, får och värphöns), särskilt med avseende på hälsa och välfärd. 

Mål med min forskning:

  • Att undersöka långsiktiga effekter av olika utfodringsrutiner och management under kritiska tillväxt- och utvecklingsfaser på hälsa, beteende och välfärd hos mjölkkor, får och värphöns.
  • Att utveckla nya strategier genom att använda ny övervakningsteknik, beteendestudier och biomarkörer för att bedöma välfärden hos våra husdjur.
  • Att tillhandahålla forskningsbaserad information för management- och utfodringsrutiner under tidiga livsstadier som främjar långsiktig hälsa, produktivitet och välfärd hos mjölkkor, får och värphöns.

Forskningskompetens:

  • Design och tolkning av försök med tvärvetenskapligt angreppssätt för att bedöma hälsa och välfärd hos mjölkkor, får och värphöns.
  • Intravenös kateterisering på nöt och får för fysiologiska och endokrinologiska studier.
  • Användning av övervakningsteknik (RFID med ljussensorer, GPS och ArcGIS) för att bedöma frivillig rörelseaktivitet hos frigående värphöns och får.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

Granskning av artiklar i tidskrifter relaterade till djurvälfärd och husdjursvetenskap. Medlem i Center for Reproductive Biology i Uppsala (CRU)

Undervisning

Undervisning i djurvälfärd i grundutbildningen. Handledning av MSc studenter och utbytesstudenter.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Utfodringsrutinen av råmjölk och dess inverkan på kalvens tillväxt, hälsa och välbefinnande  Kerstin Svennersten Sjaunja