CV-sida

Caroline Fossum

Caroline Fossum

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för immunologi
Telefon: +4618672782
Postadress:
BVF, Enheten för Immunologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: