CV-sida

Cecilia Öxell

Cecilia Palmér

Presentation

Jag tillhör temagruppen Urban vegetation och arbetar som universitetsadjunkt med inritning mot växtkännedom och vegetationsbyggnad. Jag är utbildad landskapsingenjör vid SLU i Alnarp och har även en magister i landskapsplanering.

Undervisning

Sedan 2007 har jag undervisat i och haft kursansvar för kurser inom ämnet växtkännedom och vegetationsbyggnad på institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 

Jag handleder examensarbete för studenter på främst programmen för landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer. 

 

Forskning

Jag är särskilt intresserad av biologisk mångfald i urban miljö och verksam i projekt som rör biologisk mångfald i privata trädgårdar. Pågående projekt innefattar bland annat inventering av privat trädgårdsmark och beteendepåverkan för att främja biodiversitet i denna typ av miljö.

Publikationer i urval

Gunnarsson, A., Lorentzon, K & Öxell, C., (2016). Arboretet Valls Hage i Gävle – tankar inför planerad förnyelse. I: Lustgården, årgång 96, s. 53-64.

Levinsson, A., Konijnendijk Van den Bosch, C., Fransson, AM., and Öxell, C. (2015). Visual assessment of establishment success in urban Prunus avium (L.) and Quercus rubra (L.) in relation to water status and morphological characteristics. Urban Forestry & Urban Greening 14(2):218-224

Delshammar, T., Östberg, J. & Öxell, C. 2015. Urban Trees and Ecosystem Disservices – a Pilot Study Using Complaints Records from Three Swedish Cities. Arboriculture & Urban Forestry. 41(4): 187–193.

Öxell, Cecilia (2011) Björkar för Norrland, Trädgård i Norr, Piteå 

Henrik Sjöman, Erland Ejder, Kenneth Lorentzon, Cecilia Öxell, Magnus Carlström och Helmer Svensson (2011) Stadsträd för framtiden- Magnolia, Gröna Fakta, Movium, SLU, Alnarp.

Öxell, Cecilia och Lorentzon, Kenneth (2010) Betula- Några odlingserfarenheter från  Sydskandinavien, Dansk Dendrologisk Årsskrift

Öxell, Cecilia och Sjöman, Henrik (2010) Stadsträd för framtiden: Björk, Gröna Fakta, Movium, SLU, Alnarp.

Wahlsteen, Eric och Öxell, Cecilia, 2009: Japanska växter ut ordningen Fagales, Lustgården, Lidingö.

Öxell, Cecilia och Sjöman, Henrik (2008) Björk- Inte bara vita stammar, Lustgården, Lidingö.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415153
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp