CV-sida

Cecilia Palmér

Cecilia Palmér

Presentation

Jag tillhör temagruppen Urban vegetation och arbetar som doktorand och universitetsadjunkt med inritning mot växtkännedom och vegetationsbyggnad. 

Undervisning

Jag är kursledare och examinator för kursen Utökad växt-och ståndortskännedom. Sedan 2007 har jag undervisat i och haft kursansvar för kurser inom ämnet växtkännedom och vegetationsbyggnad på institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 

Forskning

Projektet som jag arbetar i heter "Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter" och är finansierat av Formas. Det är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Naturvårdsverket, svenska biosfärsområden och Lunds universitet.

Projektet syftar till att samskapa evidensbaserade riktlinjer för hur experter kan kommunicera med trädgårdsägare så att kommunikationen innehåller den information mottagaren behöver för effektivt beslutsfattande och så att den presenteras på ett sätt som mottagaren kan få tillgång till och förstå. Genom riktlinjer som baseras på såväl fakta som mottagarens kommunikationsbehov förväntas experternas kommunikation kunna få större praktiskt genomslag.

 

Jag är även intresserad av biologisk mångfald i urban miljö och har varit verksam i projekt som rör biologisk mångfald i privata trädgårdar. Projekten har innefattat bland annat inventering av privat trädgårdsmark och beteendepåverkan för att främja mångfald i denna typ av miljö.

Publikationer i urval

Palmér, C., Wallin, A., Persson, J., Aronsson, M., & Blennow, K. (2023). Effective communications on invasive alien species: Identifying communication needs of Swedish domestic garden owners. Journal of Environmental Management, 340, 117995.

Levinsson, A., Konijnendijk Van den Bosch, C., Fransson, AM., and Öxell, C. (2015). Visual assessment of establishment success in urban Prunus avium (L.) and Quercus rubra (L.) in relation to water status and morphological characteristics. Urban Forestry & Urban Greening 14(2):218-224

Delshammar, T., Östberg, J. & Öxell, C. 2015. Urban Trees and Ecosystem Disservices – a Pilot Study Using Complaints Records from Three Swedish Cities. Arboriculture & Urban Forestry. 41(4): 187–193.


Kontaktinformation

Doktorand, Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415153
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp