CV-sida

Cecilia Palmborg

Cecilia Palmborg
Jag är biolog med inriktning mot markbiologi. Jag har på senare tid mest sysslat med växtnäringsfrågor, särskilt kväve, kalium och fosfor.

Undervisning

Jag undervisar om vallväxter och växtnäring till vall på den fristående distanskursen Grovfoder- odling och utfodring och på kursen Animalieproduktionens driftsledning och system på Lantmästarprogrammet. 

Forskning

Mitt intresse är främst organiska gödselmedel som t.ex. flytgödsel, djupströgödsel och biogasrest. Jag har studerat rörflen och rörsvingel som energigrödor och gräs/klöver -vallar och ärt/havre till foder. I mitt nuvarande projekt Bothnia näring i kretslopp ingår också demonstrationsodlingar med biogasrest på naturbruksskolor som ett sätt att sprida information om detta gödselmedel.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem; Enheten för växtodling
Telefon: +46907868713, +46738034436
Postadress:
Inst för NJV, avd för växtodling,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: