CV-sida

Cecilia Palmborg

Cecilia Palmborg.jpg
Jag är biolog med inriktning mot markbiologi. Jag har på senare tid mest sysslat med växtnäringsfrågor, särskilt kväve, kalium och fosfor.

Forskning

Jag arbetar mest med gödselmedel i kretslopp. Mitt intresse är främst organiska gödselmedel som flytgödsel, djupströgödsel och biogasrest. Den gröda jag arbetat mest med på senare år är rörflen som biobränsle. Där har jag även studerat effekten av askgödsling och samodling med olika baljväxter. De låga energipriserna nu i mitten på 10-talet gör dock att rörflen mest är intressant som strömedel. Därför har jag gått tillbaka till att studera fodergrödor som gräs/klövervall, ärt/havre till grönfoder och korn.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Enheten för växtodling
Telefon: 090-7868713, 073- 803 44 36
Postadress:
Inst för NJV, avd för växtodling,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Publikationslista: