CV-sida

Cecilia Sundberg

Cecilia Sundberg
Lektor i bioenergisystem. Analyserar miljöpåverkan av bioenergisystem för att möjliggöra system med låg eller negativ klimatpåverkan. Särskilt intresserad av biokol som teknik för negativa utsläpp och annan miljönytta. Bedriver forskning i Sverige och Östafrika.

Undervisning

Jag undervisar om bioenergi, miljö och klimat på energisystemprogrammet. Jag är biträdande programstudierektor för civilingenjörsprogrammen miljö- och vattenteknik och energisystem som SLU bedriver i samarbete med Uppsala universitet.

Forskning

Min forskning rör klimatpåverkan och annan miljöpåverkan från bioenergi, livsmedel, avfallshantering och biomaterial. Framförallt är jag intresserad av hur biokol kan förbättra miljöprestandan i olika komplexa system, och metodutveckling för att kunna beräkna detta. Jag bedriver projekt i Sverige, Kenya och Rwanda.

Samverkan

Med ett intresse för omställning till fossilfria och miljövänliga tekniska system bedriver jag forskning och undervisning, inte minst examensarbeten, i samverkan med myndigheter, företag och andra organisationer. Bland aktuella samarbetspartner finns Stockholm exergi och Uppsala kommun.

Bakgrund

Jag är civilingenjör i miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet. Disputerade på kompostering av matavfall vid SLU 2005. Docent i teknologi 2013. Lektor i industriell ekologi med inriktning mot miljömanagement vid KTH 2015-19.

Handledning

Jag är huvudhandledare åt tre doktroander vid KTH, Elias Azzi, Kåre Gustafsson och Asterios Papageorgiou. Jag handleder examensarbeten varje år och välkomnar examensarbetare inom mina forskningsprojekt eller i samarbete med företag och organisationer.

Publikationer i urval

Azzi, E  et al. (2019).  Prospective Life Cycle Assessment of Large-Scale Biochar Production and Use for Negative Emissions in Stockholm  Environmental Science and Technology, 53 (14),  ss.8466-8476. DOI:10.1021/acs.est.9b01615
 
Gitau, J  et al. (2019).  Use of Biochar-Producing Gasifier Cookstove Improves Energy Use Efficiency and Indoor Air Quality in Rural Households  Energies, 12 (22), DOI:10.3390/en12224285

Se fler publikationer nedan.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671811
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: