CV-sida

Charles Ley

Mitt arbete innebär diagnostisk avbildning av alla djurarter. Jag har jobbat specifikt med veterinär bilddiagnostik sedan 2003 och blev en Diplomate av European College of Veterinary Diagnostic Imaging 2006. Sedan 2006 har jag tillbringat perioder gör både kliniskt arbete (2006-2010) och forskning (2010-nuvarande).

Presentation

Nuvarande anställning

Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, samt på avdelningen för bilddiagnostik.

Valda andra uppdrag

 • Chef för veterinärmedicinska Diagnostic Imaging Clinic, SLU, från september till december 2006.
 • Biträdande direktör, Bilddiagnostik kliniken, Universitetsdjursjukhuset, SLU, 2007-2009.
 • Direktör för Europeiska College of Veterinary Diagnostic Imaging residency program vid Institutionen för ilddiagnostik, SLU, 2007 - nu.

Undervisning

Forskning

För närvarande är min forskning fokuserar häst muskuloskeletal bilddiagnostik framforalt artros. Vi har utvecklat en bildstyrd metod för att ta prover för mikroskopering för häst centrodistal leden. Vi arbetar med att korrelera och jämföra de tidiga artros morfologiska förändringar upptäcks med mikroskopi (histologi, elektronmikroskopi och konfokal skanning ljusmikroskop) med de förändringar som upptäckts i datortomografi, magnetisk resonanstomografi och radiologi. Vi utvärderar användningen av datortomografi, magnetisk resonanstomografi och röntgen för att upptäcka tidig artros hos hästar.

Aktuell forskning

Nuvarande Forskningsverksamhet

 • Bilddiagnostik och mikroskopi av tidig artros hos unga islandshästar.
 • Veterinärmedicinskt nukleärmedicin.
 • Bilddiagnostik av osteochondrosis hos svin.

Nuvarande finansiering

 • Svenska Norska Stiftelsen för Hästforskning, Anslagsnummer (H0847237). Detektionsmetoder för tidiga osteoartrosförändringar i hasleden hos islandshästen med hjälp av tre-dimensionella morfometriska parametrar, bilddiagnostisk och molekylära markörer.
 • Kungliga Svenska Academy Skogs-och Lantbruksakademien, Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns, Anslagsnummer: H10-0265-CFH. Högupplöst mikroskopi av tidig artros förändringar i unga islandshästar med magnetisk resonanstomografi och datortomografi vägledning för provtagning.

Bakgrund

Anställning senaste 10 åren

 • PhD, Sektionen för Diagnostic Imaging, Avdelningen för diagnostik och stora djur, Institutionen för kliniska vetenskaper, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU 2010 -. Projekttitel: Tidiga detektionsmetoder för böjd artros i islandshästen med tredimensionella morfometriska parametrar, Diagnostic Imaging och molekylära markörer.
 • Veterinary Radiolog, Universitetsdjursjukhuset, SLU 2006-2010.
 • Resident i veterinärmedicinska Diagnostic Imaging, sektionen för Diagnostic Imaging och klinisk patologi, SLU 2003-2006.

Utbildning / kvalifikationer

 • Bachelor of Veterinary Science, University of Sydney 1993;
 • Member Royal College of Veterinary Surgeons, London 1994;
 • Member Australian College of Veterinary Scientists, genom examination i veterinärmedicinska Radiology 2002; Svensk leg vet, 2003.
 • Diplomate av European College of Veterinary Diagnostic Imaging, 2006.
 • Magisterexamen för veterinärmedicin (Diagnostic Imaging), SLU, Uppsala 2007 (Avd. Diagnostic Imaging och klinisk patologi), "Strålbens lokalisation i röntgenbilder och solar scintigram" handledare Per Eksell.
 • Svensk specialist på veterinärmedicinska Diagnostic Imaging av hund och katt, 2007.

Handledning

Handledning av studenter

 • AK V-VI examensarbete projekt, Svenska Lantbruksuniversitet.
 • Förekomst av sand i mag-tarmkanalen hos hästar med några kliniska gastrointestinala problem. Malin Karlsson 2006
 • Bilddiagnostik av portosystemic shuntar - utvärdering av trans-mjälten portal scintigrafi. Jonas Svadängs 2007.
 • Ultraljud undersökning av muskuloskeletala strukturer hos hundar. Malin Nilsson 2008.
 • Jämförelse mellan kreatinin i serum och GFR mätt med scintigrafi hos hundar. Pernille Nolby 2009.
 • Effekten av temperatur, tid och radio-sekvenser puls på bildens utseende och kvalitet i magnetisk resonanstomografi av häst hasled. Carina Kubacki 2009
 • Led MRT i den unga islandshästen. Karl Zotterman 2010.

Handledning av post-graduate studenter

 • Handledare för Martin Rapp. Ett svenskt veterinär gör en alternativ / individuellt program för European College of Veterinary Diagnostic Imaging.
 • Deltar i den dagliga tillsynen av veterinärmedicinska bilddiagnostiska vid Universitetetdjursjukhuset, Uppsala, SLU.
 • Inbegripet handledning av residents forskningsprojekt. Dessa projekt omfattar, glomerulär filtration scintigrafi hos hund och katt och positionering av häst scintigram.

Publikationer i urval

Konferenspresentationer

 • Strålbenshälta ben plats i röntgenbilder och sol scintigram. Brittiska och irländska division EAVDI konferens. Cambridge. November 2005
 • Bilddiagnostiska fall. GFR och PSS scintigrafi. Svensk veterinär konferens. Uppsala. November 2007.
 • Equine ultraljud-flexor senor. Stem Cell seminarium. Universitet djursjukhus. Uppsala. Oktober 2008.
 • Bilddiagnostik distala hasleds artros hos unga islandshästar. PhD start seminariet. Inst kliniska vetenskaper, Svenska Lantbruksuniversitet. September 2010.
 • Små djur Scintigrafi. Svenska Veterinärmedicinska kongressen. Uppsala. November 2010
 • Distal Tarsal Joint MR - the cartilage. Europeiska Hallmarq användarmöte, Chamonix, Frankrike, januari 2011.
 • MRI för hälta diagnos. Svenska Equine Veterinary möte. Stockholm, januari 2011.
 • Erfarenheter av stå MRT för den distala ben. Australian College of Veterinary Scientists. Gold Coast, Australien. Juni 2011.
 • MRT av distala ben - tidig artros. Australian College of Veterinary Scientists. Gold Coast, Australien. Juni 2011.
 • Trans-mjälten portal scintigrafi. Australian College of Veterinary Scientists. Gold Coast, Australien. Juni 2011.
 • GFR bedöms med scintigrafi. Australian College of Veterinary Scientists. Gold Coast, Australien. Juni 2011.
 • Smådjur nukleärmedicin. EVDI residents kurs. London, Storbritannien. September 2011
 • Bilddiagnostik av Equine Artros med MRI. Europeiska Hallmarq användarmöte, Chamonix, Frankrike, januari 2012.
 • Bilddiagnostik av distala böjd artros i islandshästar. Forskningens dag för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU. Uppsala, Sverige. Februari 2012.
 • Upplösning i bilddiagnostik- Bilddiagnostik vägledning för mikroskopi. Svenska försöksdjur möte (SVS Försöksdjurssektion). Stockholm, maj 2012.
 • Tidig distala hasled artros i islandshästar: CT / MR lesion klassificering och kartläggning. 5:e Nordiskt möte om kvantitativ imaging av brosk. Malmö oktober 2012

Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se