CV-sida

Charlotte Ponzelar

Charlotte Ponzelar
Jag arbetar som forskningsassistent i miljökommunikation och fokusera på projekt som utforskar storytelling och de många berättelserna kring klimatförändringarna.

Bakgrund

Efter min mastersexamen i "Environmental communication and management" arbetade jag som kursassistent vid institutionen för stad och land och som kursansvarig vid CEMUS, Uppsala universitet. Bredvid kursen om "Reimagining Education" har jag, tillsammans med mina kollegor, koordinerat kursen "Perspektiv på klimatförändringar: eko-psykologi, konst och narrativ", som sammanfaller med min intresse för forskning som involvera frågorna: Vilka berättelser berättas om klimatförändringar, och hur reproduceras och utmanas de? Hur kan konsten möjliggöra ett annat sätt att förstå deras komplexitet och bearbeta våra känslor inför detta? Vilken roll och ansvar har utbildningsinstitutionerna för att ifrågasätta, skapa och återskapa berättelser och visioner om framtiden? 


Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala