CV-sida

Christina Lindqvist

Christina Lindqvist
Jag arbetar vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara sedan 2008. Främst arbetar jag med undervisning där jag undervisar inom etologi och antrozoologi. Jag handleder även examensarbeten inom dessa ämnen. När det kommer till forskning är jag mest intresserad av domesticerade katter och interaktionen mellan människa och katt.

Presentation

Jag är i grunden biolog och är idag anställd som lektor i etologi vid Avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi. Jag har alltid haft ett stort intresse för djur och är uppvuxen i Småland med hästar, katter och kor omkring mig. Tidigare har jag arbetat inom akutsjukvården som undersköterska, läst zoologi, psykologi och etologi vid Göteborgs och Stockholms universitet. Jag fick min magisterexamen 2001. Våren 2004 försvarade jag min licentiatavhandling i ämnet etologi vid SLU i Skara och 2008 disputerade jag vid Linköping universitet. Någon månad senare började jag arbeta vid SLU i Skara som adjunkt och befordrades till lektor i etologi 2011. Under mina år vid SLU har jag i huvudsak arbetat med undervisning inom etologi och antrozoologi. När det kommer till forskning finns mitt intresse främst inom katt där jag varit involverad i mindre forskningsprojekt.

Undervisning

Jag undervisar på Etologi och djurskyddsprogammet där jag haft/har kursansvar för bl.a. Etologi och antrozoologi 1 i åk 2, Etologi och antrozoologi 2 och tidigare Antrozoologikursen i åk 3. Jag är även kursansvarig för distanskursen Hund och kattetologi och handleder examensarbeten inom ämnena etologi och antrozoologi.

Forskning

Min avhandling "Domestication effects on foraging behaviour - consequences for adaptability in chickens" behandlar hur selektion för ökad produktion påverkar våra domesticerade djur. Resultaten visar att hönsraser selekterade för produktionsegenskaper använder mer energisparande beteende vid födosök och att deras anpassningsförmåga till nya situationer minskat jämfört med det röda djungelhönset (anfadern).

Vid SLU har jag främst arbetat med undervisning men det forskningsområde som jag är mest intresserad av och där jag varit involverad i några mindre projekt är inom katt och interaktionen mellan katt och människa. Katten är ett av våra vanligaste sällskapsdjur men tyvärr saknas det många gånger tillräckligt med kunskap hos ägarna om kattens beteendebehov. Det kan påverka kattens välfärd negativt, därför behövs mer forskning om katter och interaktionen mellan katt och människa.

Bakgrund

Utbildning och examina
  • Filosofie doktor i etologi, Linköpings universitet, 2008
  • Filosofie licentiat i etologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2004
  • Filosofie magister i zoologi, Göteborgs universitet, 2001
  • Undersköterska, Skansenskolan, 1986
Mina senaste tjänster
  • Lektor i etologi, HMH, SLU, 2011-
  • Adjunkt i etologi, HMH, SLU, Skara 2008-2011