CV-sida

Claudia Cascone

Mer information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Presentation

Doktorand i dricksvattenbehandling vid Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för geokemi och hydrologi.

Forskning

Genomljusning - Användning av sensorer för en förbättrad drift av dricksvattenverk

Publikationer i urval

Golovko, O., De Brito Anton, L., Cascone, C., Ahrens, L., Lavonen, E., and Köhler, S.J. (2020). Sorption Characteristics and Removal Efficiency of Organic Micropollutants in Drinking Water Using Granular Activated Carbon (GAC) in Pilot-Scale and Full-Scale Tests. Water, doi:10.3390/w12072053

Hoffmeister, S., Murphy, K. R., Cascone, C., Ledesma, J. L. J., and Köhler, S. J. (2020). Evaluating the accuracy of two in situ optical sensors to estimate DOC concentrations for drinking water production. Environmental Science: Water Research & Technology, doi: 10.1039/d0ew00150c.


Kontaktinformation