CV-sida

Daniel Bergquist

Daniel Bergquist
Forskare Landskapsarkitektur. Systemanalys och regenerativ design

Presentation

Intresseområden

Systemteori och -analys

Regenerativ design

Hållbar (stads) utveckling

Cirkulära livsmedelssystem

Tvärvetenskap

Samhällsplanering

Deltagardriven forskning

Undervisning

MX0151 - Framtidens livsmedelssystem. Kursansvarig, föreläsare och examinator

LK0350 - Värderingar som styr planering, gestaltning och förvaltning av landskap. Föreläsare, seminarieledare och examinator

LK0364 - Projektledning för landskapsingenjörer 2. Föreläsare

EX0860 Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, Landskapsarkitektprogrammet. Handledare och examinator.

MX0102 Interdisciplinary Practice. Föreläsare

(Tidigare) undervisning och kursansvar inom samhällsplanerarprogrammet, kulturgeografi, geografi och hållbar utveckling, kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Undervisning, kursutveckling och examination vid Centrum för Miljö och Utvecklingsstudier (Cemus) samt inom mastersprogrammet i hållbar utveckling, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Forskning

Regenerativ stadsbyggnad. Tillämpad forskning och samverkan med Uppsala kommun. Fallstudier i Gunsta och sydöstra stadsdelarna. 

EmLCA av stadsdelen Rosendal. Tvärvetenskaplig hållbarhetsbedömning och metodutveckling för kombinerad emergi- och livscykelanalys. 

Hållbarhetsanalyser av cirkulära livsmedelssystem.  

Systemlandskap: en kritisk systemansats till urban hållbarhet (SysLa), Formas 2016-2019. Tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syftet att undersöka om hållbarhetsambitioner i nya stadsdelsprojekt leder till kvantifierbara förbättringar i termer av resurseffektivitet och hållbarhet ur ett brett systemperspektiv. Mer info: www.slu.se/systemlandskap 

GloPat - Global Patterns of Production and Consumption: Current Problems and Future Possibilities, Vetenskapsrådet, 2008-2011. Tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan forskare på SOL och CSD Uppsala. Deltagardriven forskning och systemanalys, tvärvetenskapliga fallstudier i Brasilien (biobränslen; etanol) och Chile (laxodling och kustfiske).
 
SusUrbia – Sustainable urban life beyond peak oil, Vetenskapsrådet 2008-2010. Postdoktoral forskning om stadsodling i medborgarträdgårdar; deltagardriven forskning och systemanalys i Rio de Janeiro, Brasilien. Gästforskare vid University of Florida, USA, och State University of Campinas, Brasilien.

Doktorandprojekt, Uppsala universitet, kulturgeografiska institutionen, 2004-2008. Deltagardriven forskning och systemanalys i tvärvetenskapliga/komparativa fallstudier av vattenbruk; räkodling vs. integrerad räk-och fiskodling i Sri Lanka och Filippinerna.

Samverkan

Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling, Vinnova 2014-2016.

Madeleine Granvik, Per Berg. Tillämpad forskning och systemanalys i tvärvetenskapligt samverkansprojekt om hållbara stadsdelar ur ett systemperspektiv. www.slu.se/systemanalys 

Bakgrund

Fil. Dr. i kulturgeografi, programmet för tillämpad miljökonsekvensanalys, Uppsala universitet

Handledning

Handledning på grund- master- och licentiatnivå i landskapsarkitektur, samhällsplanering, kulturgeografi, geografi, systemekologi, systemanalys, agroekologi och hållbar utveckling.

Publikationer i urval

Bergquist, D., Garcia-Caro, D., Joosse, S., Granvik, M. and Peniche, F. (2020). The Sustainability of Living in a “Green” Urban District: An Emergy Perspective. Sustainability 2020, 12(14), 5661. https://doi.org/10.3390/su12145661

Maassen, J., Rydberg, T. and Bergquist, D. (2020). The Environmental Support to Food Preparation and Diets in a “Green” Urban District. Journal of Environmental Accounting and Management 8(1) (2020) pp. 54-70. L&H Scientific Publishing.

Bergquist, D., Hempel, C. and Lööf-Gren, J. (2019). Bridging the Gap between Theory and Design: a Proposal for Regenerative Campus Development at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Ultuna, Sweden. International Journal of Sustainability in Higher Education Vol. 20 No. 3, 2019 pp. 548-567. Emerald Publishing Limited.

Bergquist, D. and Hedfors, P. (2018). Design Criteria for Regenerative Systems Landscapes. Nordic Journal of Architectural Research, 30 (3), pp.107-134.

Bergquist, D. A., Cavalett, O., and Rydberg, T. (2012). Participatory emergy synthesis of integrated food and biofuel production: a case study from Brazil. Environment, Development and Sustainability 14:2:167-182, Springer.

Bergquist, D. A. (2012). Emergy Synthesis of Urban Agriculture in Rio de Janeiro, Brazil. Emergy Synthesis 6, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 6th Biennial Emergy Research Conference, pp. 253-264. University of Florida, Gainesville, USA.

Bergquist, D. A., Ingwersen, W. and Liebenow, D. K. (2012). Emergy in labor – approaches for evaluating embodied knowledge. Emergy Synthesis 6, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 6th Biennial Emergy Research Conference. University of Florida, Gainesville, USA.

Lagerberg Fogelberg, C., and Bergquist, D.A. (2012). Small scale community-based management of marine resources vs. large scale industrial aquaculture in Chile. Emergy Synthesis 6, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 6th Biennial Emergy Research Conference. University of Florida, Gainesville, USA. 

Bergquist, D. A., and Rydberg, T. (2009). Towards a Transdisciplinary Understanding of Emergy Accumulation.  Emergy Synthesis 5, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 5th Biennial Emergy Research Conference, pp. 15-22. University of Florida, Gainesville, USA.

Bergquist, D. A. (2008). Colonised Coasts. Aquaculture and emergy flows in the world system: Cases from Sri Lanka and the Philippines. PhD thesis, Geografiska Regionstudier 77, Dept. of Social and Economic Geography, Uppsala University. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-8412

Alarcón, C., Bergquist, D., Bjureby, E., Friman, E., Gallardo, G., Hajdu, F., Jacobson, K., Johansson, S., Lagerberg Fogelberg, C., Rydberg, T. (2008). Understanding Global Patterns of Production and Consumption: Prospects of an Interdisciplinary Approach In B. Frostell, Å. Danielsson, L. Hagberg, B.-O. Linnér, E. Lisberg Jensen, eds. Science for Sustainable Development - The Social Challenge with emphasis on conditions for change, Uppsala: VHU, p. 15-21.

Bergquist, D. A. (2008). Sustainability and Local People’s Participation in Aquaculture: Experiences from Sri Lanka and the Philippines. Journal of National Aquatic Resources and Development Agency. Volume 39. NARA, Sri Lanka.

Bergquist, D. A. (2007). Sustainability and local people’s participation in coastal aquaculture: Regional differences and historical experiences in Sri Lanka and the Philippines. Environmental Management 40:5:787-802, Springer.

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Designteori
Telefon: +4618672576, +46707542909