CV-sida

Daniel Bergquist

Daniel Bergquist
Forskare Landskapsarkitektur. Ansluten till FUSE- Future Urban Sustainable Environment. Tvärvetenskaplig forskning och samverkan inom hållbar stadsutveckling

Presentation

Intresseområden

·           Hållbar (stads) utveckling

·           Systemteori och -analys

·           Tvärvetenskap

·           Samhällsplanering

·           Deltagardriven forskning

Undervisning

(Tidigare) undervisning och kursansvar inom samhällsplanerarprogrammet, kulturgeografi, geografi och hållbar utveckling, kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Undervisning, kursutveckling och examination vid Centrum för Miljö och Utvecklingsstudier (Cemus) samt inom mastersprogrammet i hållbar utveckling, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Forskning

Nuvarande:

Systemlandskap: en kritisk systemansats till urban hållbarhet (SysLa), Formas 2016-2019

Tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syftet att undersöka om hållbarhetsambitioner i nya stadsdelsprojekt leder till kvantifierbara förbättringar i termer av resurseffektivitet och hållbarhet ur ett brett systemperspektiv. Mer info: www.slu.se/systemlandskap

 

Systemanalytiska planeringsverktyg för hållbar stadsutveckling, Vinnova 2014-2016.

Madeleine Granvik, Per Berg. Tillämpad forskning och systemanalys i tvärvetenskapligt samverkansprojekt om hållbara stadsdelar ur ett systemperspektiv. www.slu.se/systemanalys, www.slu.se/syslab

 

Avslutade:
GloPat - Global Patterns of Production and Consumption: Current Problems and Future Possibilities, Vetenskapsrådet, 2008-2011. Tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan forskare på SOL och CSD Uppsala. Deltagardriven forskning och systemanalys, tvärvetenskapliga fallstudier i Brasilien (biobränslen; etanol) och Chile (laxodling och kustfiske).
 
SusUrbia – Sustainable urban life beyond peak oil, Vetenskapsrådet 2008-2010. Postdoktoral forskning om stadsodling i medborgarträdgårdar; deltagardriven forskning och systemanalys i Rio de Janeiro, Brasilien. Gästforskare vid University of Florida, USA, och State University of Campinas, Brasilien.
 
Doktorandprojekt, Uppsala universitet, kulturgeografiska institutionen, 2004-2008.
Deltagardriven forskning och systemanalys i tvärvetenskapliga/komparativa fallstudier av vattenbruk; räkodling vs. integrerad räk-och fiskodling i Sri Lanka och Filippinerna.

Bakgrund

Fil. Dr. i kulturgeografi, programmet för tillämpad miljökonsekvensanalys, Uppsala universitet

Handledning

Handledning på grund- master- och licentiatnivå i landskapsarkitektur, samhällsplanering, kulturgeografi, geografi, systemekologi, systemanalys, agroekologi och hållbar utveckling.

Publikationer i urval

Bergquist, Daniel. A., Cavalett, Otavio., and Rydberg, Torbjörn. (2012). Participatory emergy synthesis of integrated food and biofuel production: a case study from Brazil. Environment, Development and Sustainability 14:2:167-182, Springer.

 

Bergquist, Daniel. A. (2012). Emergy Synthesis of Urban Agriculture in Rio de Janeiro, Brazil. Emergy Synthesis 6, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 6th Biennial Emergy Research Conference, pp. 253-264. University of Florida, Gainesville, USA.

 

Bergquist, D. A., Ingwersen, W. and Liebenow, D. K. (2012). Emergy in labor – approaches for evaluating embodied knowledge. Emergy Synthesis 6, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 6th Biennial Emergy Research Conference. University of Florida, Gainesville, USA.

 

Lagerberg Fogelberg, Charlotte, and Bergquist, Daniel, A. (2012). Small scale community based management of marine resources vs. large scale industrial aquaculture in Chile. Emergy Synthesis 6, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 6th Biennial Emergy Research Conference. University of Florida, Gainesville, USA. 

 

Bergquist, Daniel. A., and Rydberg, Torbjörn. (2009). Towards a Transdisciplinary Understanding of Emergy Accumulation.  Emergy Synthesis 5, Theory and Applications of the Emergy Methodology. Proceedings of the 5th Biennial Emergy Research Conference, pp. 15-22. University of Florida, Gainesville, USA.

 

Bergquist, Daniel. A. (2008). Colonised Coasts. Aquaculture and emergy flows in the world system: Cases from Sri Lanka and the Philippines. PhD thesis, Geografiska Regionstudier 77, Dept. of Social and Economic Geography, Uppsala University. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-8412

 

Alarcón, C., Bergquist, D., Bjureby, E., Friman, E., Gallardo, G., Hajdu, F., Jacobson, K., Johansson, S., Lagerberg Fogelberg, C., Rydberg, T. (2008). Understanding Global Patterns of Production and Consumption: Prospects of an Interdisciplinary Approach In B. Frostell, Å. Danielsson, L. Hagberg, B.-O. Linnér, E. Lisberg Jensen, eds. Science for Sustainable Development - The Social Challenge with emphasis on conditions for change, Uppsala: VHU, p. 15-21.

 

Bergquist, Daniel. A. (2008). Sustainability and Local People’s Participation in Aquaculture: Experiences from Sri Lanka and the Philippines. Journal of National Aquatic Resources and Development Agency. Volume 39. NARA, Sri Lanka.

 

Bergquist, Daniel. A. (2007). Sustainability and local people’s participation in coastal aquaculture: Regional differences and historical experiences in Sri Lanka and the Philippines. Environmental Management 40:5:787-802, Springer.

Länkar

http://www.unt.se/uppland/uppsala/rosendal-ska-bli-gron-foregangare-4342883.aspx


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +4618672576, +46707542909
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala