CV-sida

Daniel Malnes

Daniel Malnes
Jag är doktorand med fokus på organiska miljöföroreningar i vatten. Dessa ämnen utvärderar jag med vätskekromatografi kopplat till masspektrometri.

Presentation

De vattenlösta organiska miljöföroreningar jag studerar är huvudsakligen läkemedelsrester, men bland andra även PFAS och industrikemikalier. Mitt fokus är att kartlägga dessa ämnens utbredning i miljön.

Bakgrund

2011 - 2021 Civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (M. Sc.)