CV-sida

Daniel Malnes

Jag är doktorand med fokus på organiska miljöföroreningar i vatten. Dessa ämnen utvärderar jag med vätskekromatografi kopplat till masspektrometri.

Presentation

De vattenlösta organiska miljöföroreningar jag studerar är huvudsakligen läkemedelsrester, men bland andra även PFAS och industrikemikalier. Mitt fokus är att kartlägga dessa ämnens utbredning och effekter i miljön.

Bakgrund

2011 - 2021 Civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (M. Sc.)

Publikationer i urval

Malnes, D., Waara, S., Figuière, R., Ahrens, L., Wiberg, K., Köhler, S. J., Golovko, O. (2023). Hazard screening of contaminants of emerging concern (CECs) in Sweden’s three largest lakes and their associated rivers. Journal of Hazardous Materials, 131376.

 

Malnes, D., Ahrens, L., Köhler, S., Forsberg, M., & Golovko, O. (2022). Occurrence and mass flows of contaminants of emerging concern (CECs) in Sweden's three largest lakes and associated rivers. Chemosphere, 294, 133825.

 

Malnes, D., Golovko, O., Köhler, S., & Ahrens, L. (2021). Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten: kartläggning av Sveriges tre största sjöar, tillrinnande vattendrag och utlopp. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110351

 


Kontaktinformation


Publikationslista: