CV-sida

David Ljungberg

David Ljungberg
Forskare med fokus på logistik i lantbruks- och livsmedelskedjan och förnybara energisystem. Studierektor för grundutbildning vid Institutionen för energi och teknik. Undervisar i logistik, hållbara transportsystem och energisystemplanering.

Undervisning

Jag är kursledare och examinator för TN0347 Energisystemplanering och ESX0946 Självständigt arbete i energisystem, kursledare för TN0288 Logistik och deltar även som föreläsare eller handledare i andra kurser

Forskning

Min forskning fokuserar på transportsnåla logistiksystem och förnybara energisystem för ett transportsnålt, fossilfritt samhälle. I livsmedelskedjan har jag särskilt intresserat mig för korta och småskaliga logistikkedjor och samordnade, optimerade och integrerade logistiklösningar för lokal mat, i Sverige och Östafrika. Ur ett energisystemperspektiv har jag även arbetat med optimering av logistiken för insamling av biomassa för biogasproduktion. 

Publikationer i urval

Amentae, Tadesse Kenea, Hamo, T.K, Gebresenbet, G & Ljungberg, D. 2018. Exploring Wheat Value Chain Focusing on Market Performance, Post-Harvest loss, and Supply Chain Management in Ethiopia: The Case of Arsi to Finfinnee Market Chain. Journal of Agricultural Science, [S.l.], v. 9, n. 8, p. p22, july 2017. ISSN 1916-9760. [http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas/article/view/67046]

Gunnarsson, C., Ahlström, A., Ljungberg, D., Prade, T., Rosenquist, H. & Svensson, S-E. 2017. Fresh and ensiled crops – a new way to organize all-year round substrate supply for a biogas plant. Report No 2017:07, f3 The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels, Sweden. Available at www.f3centre.se.

Amentae, K.T., Gebresenbet, G. & Ljungberg, D. 2015. Characterizing Milk Supply and Marketing Chains and Losses in Wolmera and Ejere Districts of Ethiopia. Journal of Service Science and Management 8:283-843.

Ljungberg, D., Gunnarsson, C. & de Toro, A. 2014. Optimerad logistik för biogasproduktion. Rapport f3 2013:21. Svenskt Kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Göteborg. [http://www.f3centre.se/sites/default/files/f3_rapport_2013-21_optimerad_logistik_140313.pdf]

Ljungberg, D et al 2012. Lokal matlogistik. Rapport 55, 131p, ISSN: 1654-9406. Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala [http://pub.epsilon.slu.se/9364/]

Gebresenbet G., Bosona T.G., Ljungberg D., Aradom Messmer S. 2011. Optimisation analysis of large and small-scale abattoirs in relation to animal transport and meat distribution. Australian Journal of Agricultural Engineering 2(2), 31-39

Ljungberg, D. 2006. Effective Transport Systems in Food and Agricultural Supply Chains for Improved Economy, Environment and Quality. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae Doctoral Thesis No. 2006:100. ISBN 91-576-7149-4

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Automation
Telefon: +4618671810
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala