CV-sida

Denise Laskowski

Denise Laskowski
Jag heter Denise Laskowski och jag är doktorand på Avdelningen för reproduktion, Institutionen för kliniska vetenskaper.

Presentation

Jag fick min veterinärutbildning i Leipzig, Tyskland, och fick första kontakt med Uppsala och SLU under ett ERASMUS utbyte 2008 då jag praktiserade under 3 månader på ambulansen och smådjurskliniken. Jag bestämde mig för att flytta till Sverige efter att jag hade tagit min veterinärexamen i februari 2009 och jobbade därefter som distriktsveterinär i Karlshamn, Blekinge. Jag flyttade tillbaka till Uppsala i oktober 2011. Jag trivdes jättebra med att arbeta praktiskt i fält och gillar mycket att jobba med djur, men eftersom jag alltid varit interesserad av att forska inom reproduktion blev jag jätteglad att få möjlighet att bli PhD-student med mitt ”eget” projekt som handlar om hur metabolisk obalans påverkar äggkvalitet och embryoutveckling hos mjölkkor. Min huvudhandledare är Hans Gustafsson och vi ska undersöka hur olika insulinnivåer påverkar äggceller och tidig embryoutveckling eftersom mjölkkons fertilitet minskar vid fetma eller negativ energibalans. Jag jobbar med både en in vitro- och in vivo-del för att undersöka embryon i olika kritiska utvecklingsstadier och ska bl.a. genomföra OPU (”ovum pick-up”) och embryotransfer i mitt projekt. Vi ska också analysera embryons och äggcellernas morfologi med hjälp av konfokalmikroskopi och även extrahera RNA för att göra genetiska studier.

Jag är även registrerad som ECAR-“resident” för att få specialkompetens inom reproduktion/ (reproduktionsbioteknologi) med Renée Båge som handledare. Jag undervisar en del på vår avdelning, mest med praktiskt träning av veterinärstudenter på Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Lövsta.

Jag är framför allt intresserat av ultraljudsdiagnostik och bioteknologi som IVF/IVC, embryotransfer, ovum pick-up och också molekylärgenetiska metoder som RNA-extraktion, transcriptomanalys och RNA-sekvensering.

Bakgrund

Veterinärexamen 2009 i Leipzig, Tyskland

2009-2011 Distriktsveterinär hos DV Karlshamn

2010 Svenskt tillstånd för AI, häst

2011 Doktorand på SLU, Uppsala (2011-2015) med projekten “Hur påverkar metabolisk obalans äggkvalitet och embryoutveckling hos mjölkkor”.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Reproduktionsbioteknologi
Telefon: 018-671870
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se