CV-sida

Dianne Staal Wästerlund

Dianne Staal Wästerlund
Jag undervisar på jägmästarprogrammet i organisation och ledarskap samt ergonomi. Forskningen jag jobbar med handlar framförallt om utvecklingen/förändringar bland privatskogsägare, framförallt vad gäller de tjänster skogsägare konsumerar eller efterlysar. Jag är avdelningschef för skoglig planering och miljösamordnare för SLU i Umeå

Presentation

Jag undervisar på flera kurser inom jägmästarprogrammet. Jag är kursledare för kursen skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv, en 15hp kurs som ligger på år 5 i jägmästarprogrammet. Kursen ger studenter insikt i organisationsteori och de analyserar hur skogsbruket har valt att organisera sig.

Jag har forskat om skogsägarens lojalitet till sin virkesköpande organisation och deras uppfattning om tjänsternas kvalitet de köper av skogsorganisationer. Jag har också undersökt vad som påverkar skogsägarnas (vuxna) barns intresse att ta över föräldras fastighet. Denna forskning är viktig för att veta hur privatskogsbruket kommer att utveckla i framtiden. 

Min avhandlingsarbete handlade om värmestress under skogsarbete. Skogsarbete är ett fysiskt krävande arbete särskilt i tropiska länder där manuella metoder fortfarande är dominerande. kroppen producerar då mycket värme som kan vara svårt att bli av med. Värme kan också bli en betydande arbetsmiljöproblem vid användning av skyddsutrustning.

Jag är för närvarande avdelningschef för avdelningen för skoglig planering. Jag är också miljösamordnare för SLU i Umeå

Undervisning

Jag undervisar på följande kurser:

Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv (15hp)

Marknadsföring och organisation - förvaltning av bioresurser (7,5hp)

Skogsindustriell försörjningsstrategi - avsnitt taktisk planering

Praktisk skogsbruk - avsnitt om människan i skogsarbete och härskarteknik 

Bakgrund

Jag kommer ursprungligen från Nederländerna och har min grundutbildningen från Wageningen University.

Innan jag började jobba på SLU har jag jobbat som associate forestry expert vid den Internationella Arbetsorganisation (ILO) i Genève, Schweiz.  

Handledning

Jag har varit biträdande handledare i de följande doktorandprojekt:

Knowledge in the forest planning process

Forest owners' associations in a changing society

Jag brukar handleda flera examensarbete varje år

Publikationer i urval

Staal Wästerlund, D. 1998.  A review of heat stress research with application to forestry. Applied Ergonomics, 29/3:179-183.

Staal Wästerlund, D. 2001. Heat stress in forestry work. Acta Universitatis Agriculturae Suecia, Silvestria 213. Doctoral thesis. Swedish University of Agricultural Sciences.

Staal Wästerlund, D. 2002. Evaluation of methods for estimating the metabolic rate according to ISO 8996 in forestry work. Southern African Forestry Journal, 193:39-46.

Staal Wästerlund, D. Chaseling, J. & Burström, L. 2004. The effect of fluid consumption on the forest workers’ performance strategy. Applied Ergonomics, 35(1):29-36.

Staal Wästerlund D, Chaseling J. 2005. Physiological and labour-productive effects of fluid consumption during forestry work. I Bust P.D. & McCabe P.T. (reds) Contemporary Ergonomics 2005, Taylor & Francis, London, 217 – 221.

Wilhelmson E, Staal Wästerlund D, Burström L., Bylund P-O. 2005. Public health effects of accidents in self-employed forestry work. Small-scale forest management, policy and economics, 4(4), 427 - 436.

Nilsson M, Staal Wästerlund D, Wahlberg O, Eriksson L-O. 2012 Forest planning i a Swedish company – a knowledge management analysis of forest information. Silva Fennica, 46(5):717-731.

Kronholm T, Staal Wästerlund D. 2013. District Council Members and the Importance of Member Involvement in Organization Renewal Processes in Swedish Forest Owners' Associations. Forests 4(2):404-432.

Nilsson M, Eriksson L-O, Staal Wästerlund D. 2013 Strategy pattern creation in Forest Planning in Swedish Forest-Owning Companies. Forests 4(3):553-574.

Staal Wästerlund D & Kronholm T. 2014. Market analysis of harvesting services engaged by private forest owners in Sweden. Scandinavian Forest Economics no. 45, 2014.Proceedings of the  Scandinavian Society of Forest Economist biennial conference, 21 – 23 May 2014 , Uppsala, p 111-119.

Nilsson M, Staal Wästerlund D, Wahlberg O, Eriksson L-O. 2017. The use of forest information in timber sales planning – a case study in a Swedish forest owning company. Scandinavian Journal of Forest Research 32(4):320-326. http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2016.1245356

Staal Wästerlund D, Kronholm T. 2017. Family forest owners’ commitment to service providers and the effect of association membership on loyalty. Small-scale forestry 16(2):275-293. DOI: 10.1007/s11842-016-9359-5

Kronholm T, Staal Wästerlund D. 2017 Elucidation of young adults’ relationships to forests in northern Sweden using forest story cards.  Scandinavian Journal of Forest Research, 32(7):607-616. http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2016.1269942.

Staal Wästerlund D. 2018. Factors affecting the interest of adult offspring in succeeding their parents as forest owners. Forests 9(11):668, https://doi.org/10.3390/f9110668.