CV-sida

Dylan Wallman

Dylan Wallman
Licentiand vid institutionen för Biosystem och Teknik.

Presentation

Mitt licentiat-projekt handlar om samodling av åkerböna och ärt i ekologiska odlingssystem. Jag använder mig av mångfalden som finns inom arterna för att undersöka hur olika växtsätt påverkar arternas förmåga att växa tillsammans. De senaste åren har mitt fokusområde varit sortval och växtförädling för den ekologiska sektorn med fokus på äldre sorter av spannmål och baljväxter.

Bakgrund

  • Självständigt projekt om äldre sorters baljväxter för ekologisk odling i Norden.
  • Pilotstudie om äldre sorters spannmål och deras förmåga att klara av torka (vid SLU Ultuna).
  • Självständigt projekt om äldre sorters spannmål och ekologisk växtförädling.
  • MSc Biologi / Hortonomexamen
  • BSc Biologi

Kontaktinformation

Doktorand vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640415019, +46730928921
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: