CV-sida

Elin Hernlund

Elin Hernlund
Jag arbetar som forskare inom biomekanik, hästkliniker med fokus på ortopedi samt lärare i funktionell anatomi av rörelseapparaten på häst. Tillsammans med Marie Rhodin och Pia Haubro Andersen leder jag en forskargrupp på Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi med ett flertal forskningsprojekt inom hästens och kons ortopediska hälsa. Mitt största fokus är idag att skapa digitala hjälpmedel för att upptäcka hälta.

Presentation

Målet med min forskning är att öka förståelsen kring rörelse- och beteendeförändringar som uppstår hos hästar och kor till följd av ortopedisk smärta. För att göra det forskar vi fram digitala verktyg för att upptäcka sjukdom och monitorera hälsostatus och beteenden hos djur. Jag arbetar tillsammans med professor Hedvig Kjellström på KTH och Max Planck institutet i Tübingen med att få fram datorseendetekniker för hästar och kor. Jag undersöker också ytterligare faktorer som leder till hälta hos häst så som ryttarens inverkan och underlaget hästen tränas på. Jag har under 2020 varit med om att grunda Sleip AI, en applikation som möjliggör hältmätning av hästar från en smartphone.

Undervisning

Jag undervisar inom ämnet anatomi med inriktning på funktionell och applicerad anatomi av hästens rörelseapparat för veterinärstudenter, djusjukskötare, samt studenter inom "animal science". För veterinärstudenter bedriver jag också klinisk undervisning i ortopedi och rörelseanalys under deras sista år på programmet samt handleder examensarbeten inom mitt forskningsämne. 

Forskning

Pågående projekt:

 • Digital tools for sustainable animal care
  - A new vision for animal health monitoring based on Computer Vision 2022-2024. Ansvarig: Elin Hernlund, SLU.
 • A pilot study of the accuracy and clinical utility of a mobile phone application for assessment of lameness in horses, Ansvarig: Elin Hernlund, SLU & Axel Nyström Sleip AI. 
 • Hindlimb lameness –why is it so hard to see and how can we improve detection? 2018-2021. Ansvarig: Elin Hernlund, SLU.
 •  Biomechanical profile of top-level dressage riders. 2018-2022. Ansvarig: Maria Terese Engell, SLU och NMBU.
 • Tygeltryck från hästens perspektiv. Ansvarig: Marie Eisersiö, Agneta Egenvall SLU 2017-2022

Ett urval av tidigare projekt:

 • Objective gait and lameness detection in Icelandic horses. 2018-2020. Ansvarig: Marie Rhodin och Filipe Serra Bragaca, Utrech Universitet
 • No hoof no horse? –A study on hoof quality, performance and health in standardbred trotters. 2018-2020. Ansvariga: Lena Holm, Anna Jansson, SLU.
 • Does it hurt? -Identification of orthopaedic pain in large animals. 2017-2019. Ansvarig: Katrina Ask, Pia Haubro Andersen, Marie Rhodin, SLU
 • Lameness or laterality: when does asymmetry matter? 2017-2019. Ansvarig: Marie Rhodin, SLU.
 • As time goes by: movement symmetry in horses from rookie to athlete. 2017-2019. Ansvariga: Emma-Persson Sjödin, Anne Selvén Kallerud, Marie Hammarberg, SLU och NMBU.
 • Safe floors for cattle to prevent injuries. 2018. Ansvarig: Evgenij Telezhenko, SLU

Samverkan

Mina forskningssamarbeten inkluderar gemensamma projekt med KTH i Stockholm, Max Planck Institutet för Intelligenta System i Tübingen, Utrecht Universitet i Holland, NMBU i Norge, Royal Veterinary College i Storbritannien, University of Calgary i Kanada och Zürich Universitetet i Schweiz.

Jag samarbetar regelbundet med Svenska Ridsportförbundet i frågor om underlag och ortopedisk hälsa hos hästar samt föreläser ofta eller medverkar i poddar inom hästbranschen för att sprida vår forskning. 

Bakgrund

Sedan 2008 har jag arbetat på SLU både som hästveterinär på Unversitetsdjursjukhuset samt med forskning. 2016 försvarade jag min avhandling som handlade om tränings- och tävlingsunderlag inom hästsport. Tillsammans med min kollega Cecilia Lönnell med flera skrev vi också en gratis e-bok om underlag. Ladda ner den via: http://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Nyheter/2014/03/Unikguideomridbaneunderlag/

Idag arbetar jag som biträdande universitetslektor och är anställd vid Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi.

Privat har jag ett stort intresse för djur och natur och är en hästnörd med passion för klassisk dressyr. 

Handledning

Jag är biträdande handledare till doktoranderna:

Katrina Ask, SLU; Marie Eisersiö, SLU; Johan Lundblad, SLU; Ci Li, KTH; Eva Marunova, RVC (UK); Helga Gunnarsdottir, AUI (Island). 

Disputerade doktorander: Anne Selvén Kallerud NMBU 2020, Marij Thissen, Utrecht Universitet 2021. 

Publikationer i urval

Originalpublikationer i urval:

1.        Li, C., Ghorbani, N., Broomé, S., Rashid, M., Black, M. J., Hernlund, E., Kjellström, H., & Zuffi, S. (2021). hSMAL: Detailed Horse Shape and Pose Reconstruction for Motion Pattern Recognition. CVPR 2021, CV4 Animals, https://arxiv.org/pdf/2106.10102.pdf

2.        Smit, I. H., Hernlund, E., Brommer, H., van Weeren, P. R., Rhodin, M., & Serra Bragança, F. M. (2021). Continuous versus discrete data analysis for gait evaluation of horses with induced bilateral hindlimb lameness. Equine Veterinary Journal. https://doi.org/10.1111/EVJ.13451

3.        Tijssen, M., Serra Braganςa, F. M., Askid, K., Rhodin, M., Andersen, P. H., Telezhenko, E., Bergsten, C., Nielen, M., & Hernlund, E. (2021). Kinematic gait characteristics of straight line walk in clinically sound dairy cows. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253479

4.        Andersen, P. H., Broomé, S., Rashid, M., Lundblad, J., Ask, K., Li, Z., Hernlund, E., Rhodin, M., Kjellström, H., & Guo, K. (2021). Towards Machine Recognition of Facial Expressions of Pain in Horses. 11, 1643. https://doi.org/10.3390/ani11061643

5.        Pfau, T., Persson-Sjodin, E., Gardner, H., Orssten, O., Hernlund, E. & Rhodin, M. (2021). Effect of Speed and Surface Type on Individual Rein and Combined Left-Right Circle Movement Asymmetry in Horses on the Lunge. Frontiers in Veterinary Science | Www.Frontiersin.Org, 1, 692031. https://doi.org/10.3389/fvets.2021.692031

6.        Ask, K., Rhodin, M., Tamminen, L.-M., Hernlund, E. & Andersen, P. H. (2020). Identification of Body Behaviors and Facial Expressions Associated with Induced Orthopedic Pain in Four Equine Pain Scales. Animals, 10(2155), doi:10.3390/ani10112155.

7.        Serra Bragança, F.M. Broomé, S., Rhodin, M., Björnsdóttir, S., Gunnarsson, V., Voskamp, J., Persson‑Sjodin, E.P., Back, W., Lindgren, G., Novoa‑Bravo, M., Roepstorff, C., Van der Zwaag, B.J.,  van Weeren, P.R., Hernlund, E. (2020). Improving gait classification in horses by using inertial measurement unit (IMU) generated data and machine learning. Nature Scientific Reports.

8.        Serra Bragança, F.M., Hernlund, E., Thomsen, M.H., Waldern, N.M., Rhodin, M., Byström, A., van Weeren, P. R. & Weishaupt, M. A. (2020). Adaptation strategies of horses with induced forelimb lameness walking on a treadmill. Equine Veterinary Journal, (August), pp. 1–12, doi:10.1111/evj.13344.

9.        Kallerud A.S., Fjordbakk C.T., Hendrickson E.H.S, Persson-Sjodin E., Hammarberg M., Rhodin M. & Hernlund E. (2020). Objectively measured movement asymmetry in yearling Standardbred trotters. EVJ, DOI: 10.1111/evj.13302.

10.     Tijssen, M., Hernlund, E., Rhodin, M., Bosch, S., Voskamp, J. P. & Nielen, M. (2020). Automatic hoof-on and -off detection in horses using hoof-mounted inertial measurement unit sensors. Plos One, pp. 1–16, doi:10.1371/journal.pone.0233266.

11.     Tijssen, M., Hernlund, E., Rhodin, M., Bosch, S., Voskamp, J. P. & Nielen, M. (2020). Automatic detection of break-over phase onset in horses using hoof-mounted inertial measurement unit sensors. Plos One, pp. 1–14, doi:10.1371/journal.pone.0233649.

12.     Byström, A., Clayton, H.M, Hernlund, E., Roepstorff, L., Rhodin, M., Bragança, F.S., Engell, M.T., van Weeren, R., Weishaupt, M.A., Egenvall A. (2020). Asymmetries of horses walking and trotting on treadmill with and without rider. Equine Veterinary Journal. doi: 10.1111/evj.13252

13.     Byström, A., Clayton, H.M., Hernlund, E., Rhodin, M., Egenvall, A., (2020) Equestrian and biomechanical perspectives on laterality in the horse. Comparative Exercise Physiology 16 (1), 35-45

14.     A. Egenvall, L. Roepstorff, M. Rhodin, F. Serra Bragança, M. T. Engell, E. Hernlund, E. Persson-Sjödin, R. van Weeren, M. A. Weishaupt, A. Byström (2018). Biomechanical Findings in Horses Showing Asymmetrical Vertical Excursions of the Withers at Walk. PONE-D-18-11076R1

15.     Maria Terese Engell, Hernlund Elin, Egenvall Agneta, Bergh Anna, Clayton Hilary M, Roepstorff Lars (2018). Head, trunk and pelvic kinematics in the frontal plane in un-mounted horseback riders rocking a balance chair from side-to-side. Comparative Exercise Physiology.

16.      M. Rhodin, A. Byström, L. Roepstorff, E. Hernlund, P.R. Van Weeren, M.A. Weishaupt and A. Egenvall (2018). Effect of different head and neck positions on kinematics of elite dressage horses ridden at walk on treadmill.

17.     Rhodin, M., Persson-Sjodin, E., Egenvall, A., Serra Bragança, F. M., Pfau, T., Roepstorff, L., Weishaupt, M. A., Thomsen, M. H., van Weeren, P. R. & Hernlund, E. (2018). Vertical movement symmetry of the withers in horses with induced forelimb and hindlimb lameness at trot. Equine Veterinary Journal, 0, pp. 0–3, doi:10.1111/evj.12844.

18.     Rhodin, M., Byström, A., Roepstorff, L., Hernlund, E., Van Weeren, P R Weishaupt, M. A. & Egenvall, A. (2018). Effect of different head and neck positions on kinematics of elite dressage horses ridden at walk on treadmill Abstract. Comparative Exercise Physiology, 14(2), pp. 69–78, doi:10.3920/CEP180002.

19.     Persson-sjodin, E., Hernlund, E., Pfau, T., Andersen, P. H. & Rhodin, M. (2018). Influence of seating styles on head and pelvic vertical movement symmetry in horses ridden at trot. PloS one, 13(4), pp. 1–15.

20.     Hernlund, E., Egenvall, A., Hobbs, S.J., Peterson, M.L., Northrop, A.J., Bergh, A., Martin, J.H., Roepstorff, L. (2017). Comparing subjective and objective evaluation of show jumping competition and warm-up arena surfaces. Vet. J. doi:10.1016/j.tvjl.2017.09.001

21.     Serra Bragança, F.M., Rhodin, M., Wiestner, T., Hernlund, E., Pfau, T., Weeren, P.R. van and Weishaupt, M.A. (2017) Quantification of the effect of instrumentation error in objective gait assessment in the horse on hindlimb symmetry parameters. Equine Vet. J. .

22.     Tranquille C. A., Walker V. A., Hernlund E, Egenvall Aa, Roepstorff L, Peterson M. L., Murray R. C. (2015). Effect of superficial harrowing on surface properties of sand with rubber and waxed-sand with fibre riding arena surfaces: a preliminary study. . Veterinary Journal, 203 (1), pp.59-64

23.   MT. Engell, Hernlund E, Egenvall Agneta, Bergh Anna, Clayton Hilary M, Roepstorff Lars (2015). Does foot pronation in unmounted horseback riders affect pelvic movement during walking?.Comparative Exercise Physiology, 11 (4), pp.231-237.

24.   Lönnell C, Bröjer J, Nostell K, Hernlund E, Roepstorff L, Tranquille C, Murray R, Oomen A, van Weeren R P., Egenvall A (2014). Variation in training regimens in professional showjumping yards. . Equine Veterinary Journal, 46 (2), pp.233-238.

25.   Hernlund E, Egenvall A, Peterson M L., Mahaffey C. A., Roepstorff L (2013). Hoof accelerations at hoof-surface impact for stride types and functional limb types relevant to show jumping horses. Veterinary Journal, 198 (Suppl. 1), pp.E27-E32.

26.   Egenvall A, Tranquille C, Lönnell C, Bitschnau Ce, Oomen A, Hernlund E, Montavon S, Andersson Franko M, Murray R, Weishaupt M, van Weeren R. P., Roepstorff L (2013). Days-lost to training and competition in relation to workload in 263 elite show-jumping horses in four European countries. Preventive Veterinary Medicine, 112 (3-4), pp.387-400.

27.   Verwilghen Denis, Hernlund Elin, Ekman Stina, Pringle John, Johnston Christopher, van Galen Gaby (2013). A giant nonstrangulating mesenteric lipoma as a cause of recurrent colic in a horse. Equine Veterinary Education, 25 (9), pp.451-455

28.   Hernlund Elin, Egenvall Agneta, Roepstorff Lars (2010). Kinematic characteristics of hoof landing in jumping horses at elite level. Equine Veterinary Journal, 42 (suppl 38), pp.462-467.

Böcker/kapitel på svenska:

Hernlund Elin, Lönnell Cecilia, Roepstorff Lars, Lundholm Marcus, Bergström Lars, Andersson Ann-Margrethe, Carlsson Björn, Fogelberg Fredrik, Hoberg Oliver, Krügel Fia, Söderberg Markku (2014). RIDUNDERLAG -en guide. . Strömsholm: Svenska Ridsportförbundet. Epsilon:http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/12232 

C. Lönnell, E Hernlund, Variera underlager, Kapitel i: Träna hasten för hållbarhet och prestation av C. Lönnell, Massolit förlag 2016.

Böcker på engelska: 

Hernlund Elin, Lönnell Cecilia, Roepstorff Lars, Lundholm Marcus, Bergström Lars, Andersson Ann-Margrethe, Carlsson Björn, Fogelberg Fredrik, Krügel Fia, Söderberg Markku, Hoberg Oliver, Egenvall Agneta (2014). Equestrian surfaces – a guide. . Svenska Ridsportförbundet. Epsilon:http://pub.epsilon.slu.se/id/eprint/12229

Länkar

Följ gärna vår blogg om rörelseforskning på häst och ryttare:

http://blogg.slu.se/rorelseforskning/

 

 


Kontaktinformation

Forskare, Klinikveterinär, Klinikveterinär tjl, Universitetslektor, biträdande vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672142
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7023
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala