CV-sida

Elisabeth Jonas

Elisabeth Jonas
Forskare, Docent kvantitativ genetik

Presentation

Jag forskar huvudsakligen på analys av komplexa egenskaper med hjälp av kvantitativa genetiska verktyg. Främst har jag fokuserat på lantbruksdjur, som grisar och får, men jag även börjat arbeta med nya metoder för växtförädling.

Mina huvudsakliga projekt är just nu ganska olika. Jag arbetar på genomisk selektion i havre, simulering av en integrering av genetiskt modifierade husdjur i ett avelsprogram, utveckling av ett urval index för får avel och förbättring av benhälsa hos suggor.

Undervisning

Jag undervisar i moduler i samband med genetik och avel (BSc, MSc, PhD).

LB0046 ”Husdjursproduktion - får, get, ren” (Avel, får och get); IN0983 and PVS0137 “Genome analysis course” (QTL analysis I &II, GWAS); HV0127 “Designing breeding programs” (GM animals and breeding programmes, Breeding programmes in developing countries); PVS0112 “Bioinformatics” (GWAS and Genomic Selection); MSc course Animal Production, Rwanda (Cytogenetics, molecular genetics, biometry I); EX0553 Kandidatexamensarbeteskurs; R-kurs

Forskning

Just nu fokuserar jag på projektet Mistra Biotech. Syftet med mitt arbete är att utveckla verktyg för att införa genomisk selektion i växtförädlingen (CP2). Inom Mistra Biotech projektet arbetar jag också på frågor om genetiskt modifierade husdjur och om/hur man kan använder till exempel genome editering i ett avelsprogram.

Dessutom jobbar jag i ett Formasfinansierat projekt där jag undersöker genetisk bakgrund av benhälsa hos suggor. En del av den forskning är finansieras av Carl-Tryggers Stiftelsen.
Ett annat Formasfinansierat projekt fokuserar på komplexa egenskaper hos gris (oxytocin och moderns beteende hos suggor).

En del av min forskning är på ett project för att utveckla urval index för får avel, detta projekt är finanserat från Svensk Fåravelsförbundet.

Bakgrund

Jag är husdjursagronom, utbildad på Rheinische Friedrich-Wilhelms-University i Bonn, Tyskland. Efter min examen fortsatte jag med att forska på Institutionen för Husdjursvetenskap, i ämnet genetisk bakgrund till ärftlig iverterad spene hos gris. Efter ett års postdoc-studier på samma institution hamnade jag på ”the ReproGen-Bioscience group” på Sydneys Universitet. Där stannade jag till 2012. I mars samma år började jag som postdoc på SLU. Sedan 2014 är jag forskare vid institutionen för husdjursgenetik (Hgen) på SLU. Jag fick min docent (i kvantatitive genetik) i 2016.

ElisabethJonasFar.jpg
ElisabethJonasSequence.jpg
ElisabethJonasKultingar.jpg
ElisabethJonasSkordetroska.jpg

Handledning

Jag handleder doktorander på projekter vid mångfald i Creole nötkreatur i Bolivia, parasit motstånd hos getter och mångfald av svenska får populationer. I kandidatsarbetskurs handleder jag studenten inom genome editering i husdjur, Oxytocin i suggor, fotröta hos får, parasiter hos får och avel mot sjukdomer i husdjur.

Publikationer i urval

Chalkias H, Jonas E, Andersson LS, Jacobson M, de Koning D-J, Lundeheim N, Lindgren G (2017): A genome-wide association study for inverted teats in sows reveals novel candidate genes. Journal of Applied Genetics. First online: 1-11

Jonas E, de Koning D-J (2016): Goals and Hurdles for a Successful Implementation of Genomic Selection in Breeding Programs for Selected Annual and Perennial Crops. Biotech. Genet. Eng. Rev. 16:1-25

Jonas E, Li L, Celi P, Soattin M, Martin GB, Thomson P, Raadsma HW (2016): Association of leptin and leptin receptor genes with energy balance, lactation efficiency and leptin serum levels in sheep. Small Ruminant Research 136: 78-86

Bjornberg Edvardsson K, Jonas E, Marstorp H, Tidaker P (2015): The Role of Biotechnology in Sustainable Agriculture: Views and Perceptions among Key Actors in the Swedish Food Supply Chain. Sustainability 7(6): 7512-7529  

Jonas E, de Koning D-J (2015): Genomic selection needs to be carefully assessed to meet specific requirements in livestock breeding programs (Review). Frontiers in Genetics 5, DOI:10.3389/fgene.2015.00049

Gholizadeh M, Mianji GR, Javaremi AN, de Koning DJ, Jonas E (2014): Genome-wide association study to detect QTL for twinning rate in Baluchi sheep. Journal of Genetics 93(2): 489-493

Graham AS, Jonas E, Tanner A, Avila-Stagno J, Bush RD, Chaves AV (2013): Effects of replacing rolled barley grain with wheat dry distillers' grains with solubles in Merino sheep rations. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 63:2, 101-110

Jonas E, de Koning DJ (2013): Does genomic selection have a future in plant breeding? Trends in Biotechnology 31:9, 497-504

Raadsma HW, Jonas E, Fleet MR, Fullard K, Gongora J, Cavanagh CR, Tammen I, Thomson PC (2013): QTL and association analysis for skin and fibre pigmentation in sheep provides evidence of a major causative mutation and epistatic effects. Animal Genetics 44(5): 547-559


Publikationslista: