CV-sida

Elisabeth Jonas

Elisabeth Jonas
Forskare, Docent kvantitativ genetik

Presentation

Jag forskar huvudsakligen på analys av komplexa egenskaper med hjälp av kvantitativa genetiska verktyg. Främst har jag fokuserat på lantbruksdjur, som grisar och får, men jag även börjat arbeta med nya metoder för växtförädling.

Mina huvudsakliga projekt är just nu ganska olika. Jag arbetar på genomisk selektion i havre, simulering av en integrering av genetiskt modifierade husdjur i ett avelsprogram, förbättring av benhälsa hos suggor och genetisk diversitet i olika grisraser. Jag är intresserad i forskning hos små idisslare (get, får). Jag har också varit en del av en ekonomigrupp vid VHC med ett bra samarbete med Kompetenscentrum företagsledning, KCF.

Undervisning

Jag undervisar i moduler i samband med genetik och avel (BSc, MSc, PhD).

”Animalieproduktion – Idisslare” (Avel, får); "Animalieproduktion – akvakultur, fjäderfä och gris" (Avel, gris); “Genome analysis course” (QTL analysis I &II, GWAS); Avel I; R-kurs, Doktorand kurs "Reproducibility in research"

Forskning

Just nu fokuserar jag på ett Formasfinansierat projekt där jag undersöker genetisk bakgrund av benhälsa hos suggor. Jag är också en del av ett större projekt för en forskningsinfrastruktur för gris, finansieras av EU. Annars jobba jag på små projekter inom get eller får och genetisk diversitet.

Innan detta har jag jobbat mest på ett projektet Mistra Biotech. Syftet med mitt arbete var att utveckla verktyg för att införa genomisk selektion i växtförädlingen. Inom Mistra Biotech har jag också jobbat på frågor om genetiskt modifierade husdjur och om/hur man kan använder till exempel genome editering i ett avelsprogram.

Bakgrund

Jag är husdjursagronom, utbildad på Rheinische Friedrich-Wilhelms-University i Bonn, Tyskland. Efter min examen fortsatte jag med att forska på Institutionen för Husdjursvetenskap, i ämnet genetisk bakgrund till ärftlig iverterad spene hos gris. Efter ett års postdoc-studier på samma institution hamnade jag på ”the ReproGen-Bioscience group” på Sydneys Universitet. Där stannade jag till 2012. I mars samma år började jag som postdoc på SLU. Sedan 2014 är jag forskare vid institutionen för husdjursgenetik (Hgen) på SLU. Jag fick min docent (i kvantatitive genetik) i 2016.

Handledning

2016-2020: Gabriela Bottani (PhD): “Phenotypic and genetic characterization, conservation and breeding programs of Creole cattle in Cochabamba and Tarija (Bolivia)“ (SIDA project, San Simon University, Bolivia) [biträdande handledare]      

2015-2020: Hadeer Aboshady (PhD): “Parasite resistance in goats and other small ruminants” [handledare]

2013-2017: Christina Rochus (PhD): “Population structure, genetic diversity and genetics of coat colour in sheep“ [biträdande handledare]

2019-2021/ 2015-2016: MSc, University Rwanda/ Boku Wienna, Austria)

2014, 2016, 2017, 2019, 2020: BSc Husdjursagronom SLU

Publikationer i urval

Aboshady, H, Jonas, E., Johansson AM, Bambou, J-C: Immunoglobulins as Biomarkers for Gastrointestinal Nematodes Resistance in Small Ruminants: A systematic review and meta-analysis. Scientific reports. 10, 7765 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-64775-x

Rochus C M, Jonas E, Johansson A M (2020): Population structure of five native sheep breeds of Sweden estimated with high density SNP genotypes. BMC Genetics 21: 27

Bottani Claros, G,  Jonas, E, Beltran JR, Strandberg, E (2019) Description of the production and management system of the Creole cattle from Pasorapa, Bolivia. Accepted Livestock Research for Rural Development Journal.

Eriksson S, Jonas E, Rydhmer L, Röcklinsberg H (2018): Invited Review: Breeding and ethical perspectives on genetically modified cattle. J. Dairy Science 101(1): 1-17 http://dx.doi.org/10.3168/jds.2017-12962

Jonas E, Fikse F, Rönnegård L, Flavia Mouresan E (2018): Genomic selection. In: Population Genomics. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/13836_2018_11

Jonas E, Rydhmer L (2018): Effect of candidate genes for maternal behavior on piglet survival and growth. Livestock Science 207C: 83-90 DOI: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.11.018

Neuditschko M, Raadsma HW, Khatkar MS, Jonas E, Steinig EJ, Flury C, Signer-Hasler H, Frischknecht M, von Niederhäusern R, Leeb T, Rieder S (2017): Identification of key contributors in complex population structures. Plos One 12(5): e0177638. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177638


Publikationslista: