CV-sida

Elisabeth von Essen

Elisabeth von Essen
Forskare och fil. dr i miljöpsykologi vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Fokus på matens betydelse för psykisk hälsa och roll för människans livskvalitet. Undervisning och utvecklingsarbete inom SLU:s utbildningsprogram på avancerad nivå kring hälsa och välbefinnande samt inom forskarutbildning.

Presentation

Forskare med mat och psykisk hälsa som huvudfokus med utgångspunkt från ett humanvetenskapligt synsätt. Blandar gärna miljöpsykologi, hälsa, kvalitativ metod (fenomenologi), klinisk psykoterapi och mat i min forskning och undervisning. Tidigare erfarenhet av utgivning av utbildnings- och faktaböcker inom natur och hälsa. Naturfotografering är ett stort privat intresse. 

Undervisning

Treatment of data in qualitative inquiry 4,5 Hec. PhD course.

Master program Outdoor Environments for Health and Well-being. 
Place, Activity and Human Development, 15 credits 
Research Methods for People and Environment Studies, (qualitative part), 15 credits.


Master Project in Landscape Architecture, master´s programme Outdoor, 15 credits.

Landscape Analysis for People and Environment Studies, 15 credits. Landscape Architecture - Master's Programme.

Forskning

Forskningsområde - mat och psykisk hälsa. Det kan handla om hur relationen till mat och hur val av olika dieter, matlagning och måltider kan bidra till långsiktig hållbarhet, psykologisk utveckling eller hur olika strategier kring mat kan användas för att uppnå hälsa, välbefinnande och motståndskraft. Hur etisk värdegrund och vår syn på naturen och det som odlas kan relateras till hur och vad vi äter. Av speciellt intresse är relationen till ekologisk, vegetarisk och växtbaserad mat.

Pågående forskningsprojekt. Unga vuxnas övergång till vegetarisk (växtbaserad) ekologisk mat som självterapeutisk process med anslag från Ekhagastiftelsen. Syftet med forskningsprojektet är att bättre förstå vad en omställning till ökad användning av vegetarisk (växtbaserad) mat innebära för individen. Vi är intresserade av hur unga vuxna upplever förändringen, vad denna omställning i kosthållningen betyder för dem, men söker också kunskap om vilka utmaningar och svårigheter som en sådan omställning kan innebära för unga vuxna i vardagen. Ansvarig forskare Elisabeth von Essen.

 

Bakgrund

2015. Filosofie doktorsexamen i landskapsplanering med inriktning miljöpsykologi. Forskarutbildning vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Avhandling: Ekologiska mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande.

https://www.slu.se/ew-nyheter/nyhetsarkiv/2015/1/ekologisk-mat-erbjuder-unga-vuxna-chans-till-psykologisk-blomstring/

2008. Filosofie magisterexamen med inriktning mot Landskapsarkitekturens miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. Inriktning på utredning och utveckling av hälsofrämjande miljöer eller hälsoträdgårdar anpassade till människors behov och önskningar, t ex i samband med stress.

1981. Filosofie kandidatexamen. Beteendevetare. Stockholms universitet, Stockholm. Psykologisk inriktning mot människors psykosociala och fysiologiska förutsättningar och behov i relation till olika typer av arbetsuppgifter och arbetsförhållanden (arbetsmiljö).

Övrigt: Psykoterapeutiskt utbildad inom psykodynamisk- och psykoanalytisk individualterapi samt kognitiv beteendeterapi, klinisk verksamhet - relaterad till mat och livsstil. Ersta Sköndal högskola och Linköpings universitet.

Handledning

Handledare och examinator, studenter på avancerad nivå inom ämnet miljöpsykologi och landskapsarkitektur.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer

von Essen, E., & Mårtensson, F. (2017). Young adults' use of emotional food memories to build resilience. Appetite, 112, 210-218. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.01.036

von Essen, E. & Mårtensson, F. (2014). Young adults´ use of food as a self-therapeutic intervention. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.23000

von Essen, E. & Englander, M. (2013). Organic food as a healthy lifestyle: A phenomenological analysis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 8: 20559 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20559

Avhandling/PhD thesis. Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande. Den beskriver hur ekologisk mat blir en del av unga vuxnas strategier för att hantera påfrestningar, må väl och hitta lösningar på existentiella problem men även en ”andra chans” att utveckla bra matvanor under unga år. http://pub.epsilon.slu.se/11735/

Magisterarbete
Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet – fysisk planering för hälsa och välbefinnande. Examensarbete i Natur, hälsa och trädgård nr 2008:5. http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002925/

Rapporter
von Essen, E. & Skärbäck, E. (2010) Inventering av fem karaktärer i Hörby kommun. Rapport 2010:6. Institutionen för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. http://publikationer.slu.se/?pubid=P35360

von Essen, E., Skärbäck, E. (2010) Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun. Landskap Trädgård Jordbruk vol. 2010:7 Sveriges lantbruksuniversitet. http://publikationer.slu.se/?pubid=P35361

von Essen, E, Andersson S. (2010) Översiktlig kartläggning av fyra miljökaraktärer i Skåne. Landskap Trädgård Jordbruk vol. 2010:4. Sveriges lantbruksuniversitet http://publikationer.slu.se/?pubid=P35362

Populärvetenskap

P4 Malmöhus. Tidiga upplevelser präglar vår hållning till mat. Har man positiva minnen av mat från barndomen blir det en trygghet medan den som förknippar mat med problem kan hamna i ett pendlande mellan dieter. Det visar en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 19 oktober 2017. Lyssna: http://t.sr.se/2xPF1F8​

Eller läs: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6801635

Can Your Childhood Food Memories Help Soothe Your Adult Problems. By Susan Krauss Whitbourne, Prof. Emerita of Psychology. Boston. Everyone has childhood memories of family meals, ranging from elaborate holiday gatherings to the ordinary daily fare served around the kitchen table. Perhaps your mother’s linguine was a regular Wednesday night staple, or your father’s french toast was a Sunday morning highlight. More than the food you ate, though, what about the quality of the emotional interactions around the actual meals? 21 september 2017. Read the whole article … Huffington Post US Edition. http://www.huffingtonpost.com/entry/can-your-childhood-food-memories-help-soothe-your-adult_us_59c40ab8e4b0be1b32c19807

Matlaboratoriet. #4 Så får vi världen att äta smartare. 
Om maten ska räcka till alla, utan att skada miljön, måste vi äta annorlunda. Men hur lär vi oss det? Går det att ändra folks matpreferenser? Möt Elisabeth von Essen, forskare i miljöpsykologi på SLU, danska entreprenören Zoe Christiansen som gör mat av tång, och matentreprenörerna Maxos och Aadel Kersh som hjälpt till att göra hummus populärt i Sverige. En podcast från Openlab om mat och samhällsutmaningar, vad säger den senaste forskningen om våra matvanor. Programledare är Per Styregård. 19 september, 2017
https://poddtoppen.se/podcast/1231451873/matlaboratoriet

Matsamtalet. Avsnitt 34 - Cravings. Johan "Matgeek" Hedberg och Sigrid Bárány om sina egna sug och hur de gör när suget sätter in. Forskaren Elisabeth von Essen förklarar hur hungerkänslor fungerar. Är du en känsloätare? Lantmännens podcast. 1 december 2016. http://rss.acast.com/matsamtalet/avsnitt34-cravings/media.mp3

Därför äter vi mer kött än vegetariskt – fast vi vet att det är dåligt. Dagens Nyheter. 2016. intervju. http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-ater-vi-mer-kott-an-vegetariskt-fast-vi-vet-att-det-ar-daligt/

Unga vill äta mer vegetarisk mat. Intervju. Uppsala Nya Tidning, UNT. 1 augusti 2016. 

von Essen, E. (2015). Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande. Avhandlingspresentation. Socialmedicinsk tidskrift 5, s. 640.

von Essen, E. (2015). Ekologisk mat som läkning och självterapi. Näringsmedicinsk tidskrift 2, s. 23-24.

Sveriges Radio P1 Kropp och själ. Håller supermaten vad den lovar? 2 juni 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/554326?programid=1272

von Essen, E. (2015). Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till "psykologisk blomstring". Vegetar 2. s. 5.

Ekologisk mat blir självterapi: Unga vuxna äter ekologiskt för att bättre psykiskt. miVIDA -för dig som undervisar i hem- och konsumetkunskap. 3, s. 40. Intervju. http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2015/10/25/ekologisk-mat-blir-sjalvterapi

Hemträdgården. Intervju. Välja ekologisk mat - en naturbaserad självterapeutisk åtgärd för välbefinnande. 2015, 4. s. 18-19

von Essen, E. (2014). Unga vuxna hälsosammare än sina föräldrar. Gröna draken. 2, s. 14.

von Essen, E. (2013). Ekologisk mat och hållbar livsstil ger mening och framtidshopp för unga vuxna. St Lukas medlemstidning - psykoterapi, existentiella samtal och utbildning. 3, s. 13-14

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: 040-415529
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp