CV-sida

Elisabeth von Essen

Elisabeth von Essen
Researcher with a PhD in environmental psychology, Department of People and Society. The research area is mental health with a focus on sustainable relationships with food (e.g. plant-based), resilience, human quality of life and development. Psychotherapist (Leg. Psychotherapist).

Undervisning

Director of studies (programstudierektor) for the master programme Outdoor Environments for Health and Well-being. This program is about how outdoor environments in people's everyday life can promote development, health and well-being. How plants, animals and other elements of nature can be more actively used to the benefit of people in public spaces and in settings for specific user groups. https://www.slu.se/en/education/programmes-courses/masters-programmes/outdoor-environments-for-health-and-well-being/

Also course leader and examiner: Place, Activity and Human Development, 15 credits. Research Methods for People and Environment Studies, (qualitative part), 15 credits. Degree Project in Landscape Architecture and Environmental Psychology, 15 credits.

Ethics and Philosophy of Science, 4.5 credits, PhD course

Treatment of data in qualitative inquiry 4,5 credits. PhD course.

Agroecology – Masters’s programme, Course leader and examiner: Scientific Methods, Tools and Thesis Writing 15 hec.

Kursen Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion. Föreläsning om Måltider och ätande - Mer än bara mat. Om hur vi utvecklar goda och mindre goda relationer till mat. Om måltidens betydelse. Störda måltidsrelationer. Vilken roll spelar den vegetariska maten? (Svenska)

Forskning

My research is about how food choices, cooking and meal situations can be a way to deal with inner psychological conflicts and desires, and how food is used as a means to deal with various emotional and interpersonal situations and contribute to long-term sustainability and psychological development. Of particular interest is organic and vegetarian / vegan food.

Forskningsområde - mat och psykisk hälsa. Det kan handla om hur tidiga upplevelser av måltider och matrelaterade händelser skapar matminnen och hur minnena sedan kan påverka hur vi relaterar till mat senare i livet. Hur matlagning och måltidssituationer kan bidra till långsiktig hållbarhet och psykologisk utveckling. Hur olika strategier kring mat kan användas för att uppnå välbefinnande och motståndskraft. Hur etisk värdegrund och synen på naturen och hur mat odlas kan relateras till hur och vad vi äter. Av speciellt intresse är relationen till ekologisk, vegetarisk och växtbaserad mat.

Young adults' transition to plant-based food as a self-therapeutic process. The aim of the research project was to better understand what a change to a increased use of plant-based food can mean for the individual. Grants from the Ekhaga Foundation. 

 

 

Bakgrund

2015. PhD (Doctor of Philosophy) in landscape planning especially Environmental Psychology. Postgraduate education at the Department of Work Science, Economics and Environmental Psychology. Swedish University of Agriculture, Alnarp.
Thesis: Organic food and mental health: Young adults' existential relationship with food as a strategy for well-being.

https://www.slu.se/ew-nyheter/nyhetsarkiv/2015/1/ekologisk-mat-erbjuder-unga-vuxna-chans-till-psykologisk-blomstring/

2008. Degree of master with specialisation in Environmental Psychology of Landscape Architecture, Swedish University of Agriculture, Alnarp. The investigation and development of health-promoting environments or health gardens adapted to people's needs and desires, for example in connection with stress.

1981. Bachelor's Degree. Behavioural scientists (Beteendevetare). Stockholm University, Stockholm. Psychological focus on people's psychosocial and physiological conditions and needs in relation to different types of work tasks and working conditions (working environment).

Also: Lic.  psychotherapist (leg. psykoterapeut) in psychodynamic and psychoanalytic individual therapy and trained in cognitive behavioural therapy. Ersta Sköndal University and Linköping University. Clinical work - related to food and lifestyle - Sörmland County Council.

Handledning

Handledare och examinator, studenter på avancerad nivå inom ämnet miljöpsykologi och landskapsarkitektur.

Publikationer i urval

Vetenskapliga publikationer

von Essen, E. (2021). Young adults’ transition to a plant-based diet as a psychosomatic process: A psychoanalytically informed perspective. Appetite. 157, https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.105003

Alsanius, B. W.; von Essen, E.; Hartmann, R.; Vågsholm, I.; Doyle, O.; Schmutz, U.; Stützel, H.; Fricke, A.; Dorais, M., The One Health‐concept and organic production of vegetables and fruits. Acta Horticulturae 2019.

von Essen, E., & Mårtensson, F. (2017). Young adults' use of emotional food memories to build resilience. Appetite, 112, 210-218. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2017.01.036

von Essen, E. & Mårtensson, F. (2014). Young adults´ use of food as a self-therapeutic intervention. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v9.23000

von Essen, E. & Englander, M. (2013). Organic food as a healthy lifestyle: A phenomenological analysis. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 8: 20559 - http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20559

Avhandling/PhD thesis. Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande. Den beskriver hur ekologisk mat blir en del av unga vuxnas strategier för att hantera påfrestningar, må väl och hitta lösningar på existentiella problem men även en ”andra chans” att utveckla bra matvanor under unga år. http://pub.epsilon.slu.se/11735/

Magisterarbete
Kulturpräglade miljökaraktärer i landskapet – fysisk planering för hälsa och välbefinnande. Examensarbete i Natur, hälsa och trädgård nr 2008:5. http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002925/

Rapporter
von Essen, E. & Skärbäck, E. (2010). Inventering av fem karaktärer i Hörby kommun. Landskap Trädgård Jordbruk. Rapport 2010:6. Institutionen för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. http://publikationer.slu.se/?pubid=P35360

von Essen, E., Skärbäck, E. (2010). Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun. Landskap Trädgård Jordbruk vol. 2010:7 Sveriges lantbruksuniversitet. http://publikationer.slu.se/?pubid=P35361

von Essen, E, Andersson S. (2010) Översiktlig kartläggning av fyra miljökaraktärer i Skåne. Landskap Trädgård Jordbruk vol. 2010:4. Sveriges lantbruksuniversitet http://publikationer.slu.se/?pubid=P35362

Populärvetenskap

SLU Future Food - Webbinarium Hållbar konsumtion av frukt och grönsaker. Presentation - Hållbar relation mellan människa och mat. 8 juni 2021. https://www.slu.se/ew-kalender/2021/6/hallbar-konsumtion-av-frukt-och-gronsaker

Tidskriften Hälsa - Hälsa och forskning - Hitta din hemkänsla, (2020, 22 juni, nr 7).

Podcast - Fyra vetenskapliga perspektiv på coronapandemin och framtidens mat. Feeding Your Mind (2020, 9 juni, nr 16). https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/se-lyssna-folj/podd/

LTV Faculty day. 5th of December 2019. Theme: "Our food today, tomorrow and in the future". Early memories influence future food choices! Pitch-presentation.

Rematikervärlden. "Fundera över vad du mår bra av". Tema Läkande kost - Går det att äta sig till ett friskare liv? 2019:5. 

Tidskriften Psykoterapi. Barndomens matminnen är viktiga – de kan påverka oss hela livet.  Årgång 27. Nr 1, 2018. http://www.tidskriftenpsykoterapi.se/artiklar/barndomensmatminnen.htm

Tidningen Mersmak. Äter gör vi alla, men vad avgör vad vi äter? 19 februari, nr 2 2018. 

Svt-nyheter: Forskare: Våra matminnen påverkar oss livet ut. Mat och måltider som vi ätit som barn, påverkar oss som vuxna. Tidiga matminnen påverkar inte bara inställningen till mat, utan även våra relationer och känslan av trygghet långt senare i livet. 15 december 2017.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/forskare-vara-matminnen-paverkar-oss-livet-ut

# 7 Elisabeth von Essen: Miljöpsykolog och forskare på matens betydelse för psykisk hälsa. FORSKARN & JAG. Hur påverkar minnen och tidiga upplevelser kring mat och måltider oss senare i livet? Och hur kan man utvecklas som människa genom att utforska och utvidga sina matpreferenser? ... Vi pratar även unga vuxnas relation till ekologisk mat och att valet att äta nyttigt handlar lika mycket om tillhörighet och att rusta sig för framtida faror, som att rädda moder jord. 15 november 2017. https://www.acast.com/forskarnochjag/-7elisabethvonessen-miljopsykologochforskarepamatensbetydelseforpsykiskhalsa

Eftermiddag med P4 Kristianstad. Hur måltiderna ser ut när vi är små kan få stor betydelse för vår relation till mat som vuxna. Det sa matforskaren Elisabeth von Essen när hon var gäst i vårt eftermiddagsprogram.  Det handlar om den atmosfär som fanns kring maten när vi är små. Det är den vi tar med oss när vi blir äldre. Det kan vara saker som att man pratar om vad som har hänt under dagen vid middagsbordet eller barn och föräldrar hackar lök tillsammans som skapar positiva minnen... 26 oktober 2017. Läs och lyssna:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6808143 

Sydsvenskan. Därför är barndomens måltider viktiga: Matminnen påverkar oss hela livet. Minnena av barndomens mat och måltider präglar oss som vuxna. De kan till och med påverka vår förmåga att knyta an till andra människor. Det säger forskaren Elisabeth von Essen som har studerat unga vuxnas matminnen... , 21-22 oktober 2017. https://www.sydsvenskan.se/2017-10-22/darfor-ar-barndomens-maltider-viktiga-matminnen-paverkar-oss-hela-livet

P4 Malmöhus. Tidiga upplevelser präglar vår hållning till mat. Har man positiva minnen av mat från barndomen blir det en trygghet medan den som förknippar mat med problem kan hamna i ett pendlande mellan dieter. Det visar en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 19 oktober 2017. Lyssna: http://t.sr.se/2xPF1F8​

Eller läs: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6801635

Can Your Childhood Food Memories Help Soothe Your Adult Problems. By Susan Krauss Whitbourne, Prof. Emerita of Psychology. Boston. Everyone has childhood memories of family meals, ranging from elaborate holiday gatherings to the ordinary daily fare served around the kitchen table. Perhaps your mother’s linguine was a regular Wednesday night staple, or your father’s french toast was a Sunday morning highlight. More than the food you ate, though, what about the quality of the emotional interactions around the actual meals? 21 september 2017. Read the whole article … Huffington Post US Edition. http://www.huffingtonpost.com/entry/can-your-childhood-food-memories-help-soothe-your-adult_us_59c40ab8e4b0be1b32c19807

Matlaboratoriet. #4 Så får vi världen att äta smartare. 
Om maten ska räcka till alla, utan att skada miljön, måste vi äta annorlunda. Men hur lär vi oss det? Går det att ändra folks matpreferenser? Möt Elisabeth von Essen, forskare i miljöpsykologi på SLU, danska entreprenören Zoe Christiansen som gör mat av tång, och matentreprenörerna Maxos och Aadel Kersh som hjälpt till att göra hummus populärt i Sverige. En podcast från Openlab om mat och samhällsutmaningar, vad säger den senaste forskningen om våra matvanor. Programledare är Per Styregård. 19 september, 2017
https://poddtoppen.se/podcast/1231451873/matlaboratoriet

Matsamtalet. Avsnitt 34 - Cravings. Johan "Matgeek" Hedberg och Sigrid Bárány om sina egna sug och hur de gör när suget sätter in. Forskaren Elisabeth von Essen förklarar hur hungerkänslor fungerar. Är du en känsloätare? Lantmännens podcast. 1 december 2016. http://rss.acast.com/matsamtalet/avsnitt34-cravings/media.mp3

Därför äter vi mer kött än vegetariskt – fast vi vet att det är dåligt. Dagens Nyheter. 2016. intervju. http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-ater-vi-mer-kott-an-vegetariskt-fast-vi-vet-att-det-ar-daligt/

Unga vill äta mer vegetarisk mat. Intervju. Uppsala Nya Tidning, UNT. 1 augusti 2016. 

von Essen, E. (2015). Ekologisk mat och psykisk hälsa: Unga vuxnas existentiella relation till mat som strategi för välbefinnande. Avhandlingspresentation. Socialmedicinsk tidskrift 5, s. 640.

von Essen, E. (2015). Ekologisk mat som läkning och självterapi. Näringsmedicinsk tidskrift 2, s. 23-24.

Sveriges Radio P1 Kropp och själ. Håller supermaten vad den lovar? 2 juni 2015. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/554326?programid=1272

von Essen, E. (2015). Ekologisk mat erbjuder unga vuxna chans till "psykologisk blomstring". Vegetar 2. s. 5.

Ekologisk mat blir självterapi: Unga vuxna äter ekologiskt för att bättre psykiskt. miVIDA -för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap. 3, s. 40. Intervju. http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2015/10/25/ekologisk-mat-blir-sjalvterapi

Hemträdgården. Intervju. Välja ekologisk mat - en naturbaserad självterapeutisk åtgärd för välbefinnande. 2015, 4. s. 18-19

von Essen, E. (2014). Unga vuxna hälsosammare än sina föräldrar. Gröna draken. 2, s. 14.

von Essen, E. (2013). Ekologisk mat och hållbar livsstil ger mening och framtidshopp för unga vuxna. St Lukas medlemstidning - psykoterapi, existentiella samtal och utbildning. 3, s. 13-14

 


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415529, +46730938071
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp