CV-sida

Docent Elke Hartmann

Elke Hartmann
Jag är både professionellt och personligt engagerad i Equitation Science (ES) och har etablerat min egen nisch som forskare med fokus på hästens (socialt) beteende, management, träning och välfärd samt bedömning av relationer mellan häst och människa.

Presentation

Redan under min doktorandutbildning (2007-2010) skräddarsyddes mina forskningsprojekt till Equitation Science (ES) genom att studera hanteringen av hästar som hålls i grupp och konsekvenser för hästens välbefinnande och människors säkerhet. Som postdoktor fortsatte jag att studera praktiska aspekter av hästskötsel och träning med fokus på användning av täcke på hästar och effekterna på återhämtning efter träning. Efter denna period fortsatte jag som forskare med tillämpad forskning inom ES genom att undersöka nyttan av dominans- och ledarskapskoncept i gränssnittet människa-häst (2016-2018).

Min nuvarande forskning (från 2020) fokuserar på:

 • Hästarnas känslomässiga reaktioner vid hantering
 • Tygelspänning och dess korrelation med körbarhet, beteendemässiga och fysiologiska reaktioner hos travare under träning och tävling
 • Att föra vetenskapen till stallet – en pedagogisk intervention på svenska ridskolor

Alla mina projekt har behandlat viktiga aspekter inom ES som tar hänsyn till hästarnas natur (d.v.s. etologi och beteendemässiga behov), deras inlärningsförmåga och känslor, och kvaliteten på relationer mellan häst och människa för att tillhandahålla ett etiskt och hållbart förhållningssätt till hästhantering och träning.

Forskning

MINA FORSKNINGSPROJEKT PÅ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

 • Debatten om bett och bettlöst och hur beteendeförändringar hos ryttare kan ge bättre hästvälfärd (huvudsökande, Formas, 2024-2026)
 • Potträning: en innovation för ökad välfärd och hållbarhet inom mjölkproduktionen (medsökande, Formas, 2024-2025)
 • Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd (huvudsökande, Stiftelsen Hästforskning 2022-2025)
 • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (huvudsökande, Stiftelsen Hästforskning, 2021-2022)
 • Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (huvudsökande, Stiftelsen Hästforskning 2022-2023)
 • Ser hästar fram emot interaktioner med människor? Hästars förväntansbeteende som en indikator på känslor (huvudsökande, Formas, 2020-2022)
  Dominans och ledarskap: användbara teorier i interaktionen människor-häst? (huvudsökande, Formas, 2016-2018)
 • Påverkan av Nordisk klimat på hästens temperaturreglering (medsökande, Stiftelsen Hästforskning, 2012-2014)