CV-sida

Elle Eriksson

Elle Eriksson
Min forskning handlar om att nyansera narrativet om de boreala skogslandskapen i norra Sverige ur ett samiskt renskötselperspektiv. Detta gör jag främst genom att utgå ifrån fältet skogshistoria. Ett centralt begrepp för min forskning är árbbediehto (traditionell samisk kunskap).

Forskning

Genom mitt doktorandprojekt vill jag bidra till att förhållandet mellan renskötsel och skogsbruk blir mer hållbart och jag kommer att utforska nya vägar med hjälp av árbbediehto (traditionell samisk kunskap), historiska landskapsanalyser och anpassad skogsskötsel.

Bakgrund

Jägmästarexamen (Degree of Master of Science in Forestry). 2023. Sveriges lantbruksuniversitet. 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46706152121
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå