CV-sida

Emily Montgomerie

Emily Montgomerie

Presentation

Jag är forskningsassistent på avdelningen för miljökommunikation, och arbetar inom ett flertal projekt i forskningsprogrammet Mistra Miljökommunikation. Utöver medverkan i ett antal forskningsprojekt inom programmet, jobbar jag med partnersamverkan och med att arrangera gemensamma aktiviteter inom programmet.  

Forskning

Jag arbetar som forskningsassistent i följande projekt/aktiviteter inom Mistra Miljökommunikation:

  • Dialoger som initeras av stat och kommun
    • Om hur facilitatorer utövar auktoritet i samverkansprocesser
  • Kommunikation för hållbar konsumtion
    • Om hur kommunikatörer och strateger som arbetar med kampanjer för hållbar konsumtion talar om sitt kommunikationsarbete
  • Are we on the same page? How hunters and their organization communicate over data
    • Projekt tillsammans med Svenska jägareförbundet

Bakgrund

2018-2021 Utbildningsadministratör, Karolinska Institutet

MSc. (2018) Miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

BSc. (2015) Ekologi, Uppsala universitet campus Gotland


Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala

Publikationslista: