CV-sida

Emily Montgomerie

Emily Montgomerie

Presentation

Jag är doktorand sedan 1 september 2023 på avdelningen för miljökommunikation, inom projektet Mellan tillit och förtroendeklyftor - Förväntningar och kunskapskoordination i policyproduktion och styrning av klimat- och biodiversitetsproblem. Jag studerar särskilt hur tillit och misstro "görs" i social interaktion, både online i sociala media och i fysiska möten inom dialog- och samverkansprocesser. 

Forskning

Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent inom ett flertal projekt, framför allt inom forskningsprogrammet Mistra Miljökommunikation. Utöver projekten jobbade jag med partnersamverkan och med att arrangera gemensamma aktiviteter inom programmet. Tidigare projekt:

  • Dialogens praktik
  • Dialoger som initeras av stat och kommun
    • Om hur facilitatorer utövar auktoritet i samverkansprocesser
  • Kommunikation för hållbar konsumtion
    • Om hur kommunikatörer och strateger som arbetar med kampanjer för hållbar konsumtion talar om sitt kommunikationsarbete
  • Are we on the same page? How hunters and their organization communicate over data
    • Projekt tillsammans med Svenska jägareförbundet

Bakgrund

2021-pågående (tjänstledig) Forskningsassistent, SLU avd för Miljökommunikation

2018-2021 Utbildningsadministratör, Karolinska Institutet

MSc. (2018) Miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet

BSc. (2015) Ekologi, Uppsala universitet campus Gotland


Kontaktinformation

Doktorand, Forskningsassistent, Forskningsassistent tjl vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +46734247754
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala

Publikationslista: