CV-sida

Emma Bromark

Emma Bromark

Undervisning

Introduktion till energisystem (civilingenjörsprogrammet i energisystem åk 1)

Systemanalys (civilingenjörsprogrammet i energisystem åk 2)

Termokemisk omvanling (civilingenjörsprogrammet i energisystem åk 3)

Forskning

Doktorand vid institutionen för energi och teknik inom avskiljning och insamling av växthusgaser från jordbruk, lantbruk och biogassektorn. Fokus på livscyckelanalys. 

Arbetar i det tvärvetenskapliga projeketet Energieffektiva negativa utsläpp från jordbrukssektorn tillsammans med kollegor på Uppsala universitet och KTH.

Projektet är en del av Forskarskola Energisystem som administreras av LiU. 

Samverkan

Doktorandrepresentant i fakultetsnämnden

Bakgrund

Civilingenjör i energisystem vid Uppsala universitet och SLU

Tidigare arbetat med biogas, kraftvärme, fossilfria transporter

Handledning

Handledare:

Per-Anders Hansson

Åke Nordberg

Pernilla Tidåker

Länkar


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +46702242735
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala