CV-sida

Emma Moberg

Emma Moberg
Mitt doktorandarbete handlar om hur en klimatskatt på svensk livsmedelskonsumtion kan utformas för att minska klimatpåverkan med så få negativa effekter som möjligt för andra miljömål.

Presentation

Mitt doktorandarbete syftar till att utvärdera hur en klimatskatt på svensk livsmedelskonsumtion kan utformas för att minska klimatpåverkan med så få negativa effekter som möjligt för andra miljömål.

I arbetet använder jag mig av livscykelanalys (LCA) för att beräkna klimatpåverkan från livsmedel på den svenska marknaden som kommer beröras av en klimatskatt. En viktig del av arbetet består i att undersöka olika metodval inom LCA och vilken effekt dessa val har på olika livsmedels klimatavtryck. 

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Energi- och livscykelanalys och Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik som ges inom civilingenjörsprogammen i energisystem samt miljö- och vattenteknik.

 

Bakgrund

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik, 2016, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: 018-673548
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala