CV-sida

Emma Moberg

Emma Moberg
Mitt doktorandarbete handlar om hur en klimatskatt på svensk livsmedelskonsumtion kan utformas för att minska klimatpåverkan med så få negativa effekter som möjligt för andra miljömål.

Presentation

Mitt doktorandarbete syftar till att utvärdera hur en klimatskatt på svensk livsmedelskonsumtion kan utformas för att minska klimatpåverkan med så få negativa effekter som möjligt för andra miljömål.

I arbetet använder jag mig av livscykelanalys (LCA) för att beräkna klimatpåverkan från livsmedel på den svenska marknaden som kommer beröras av en klimatskatt. En viktig del av arbetet består i att undersöka olika metodval inom LCA och vilken effekt dessa val har på olika livsmedels klimatavtryck. 

Undervisning

Jag undervisar på kurserna Energi- och livscykelanalys och Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik som ges inom civilingenjörsprogammen i energisystem samt miljö- och vattenteknik.

Bakgrund

Civilingenjör i miljö- och vattenteknik, 2016, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Publikationer i urval

Moberg, E., Säll, S., Hansson, P. -A. & Röös, E. 2021. Taxing food consumption to reduce environmental impacts–Identification of synergies and goal conflicts. Food Policy, 101, 102090. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102090 

Moberg, E., Karlsson Potter, H., Wood, A., Hansson, P.-A. & Röös, E. 2020. Benchmarking the Swedish Diet Relative to Global and National Environmental Targets—Identification of Indicator Limitations and Data Gaps. Sustainability, 12, 1407. https://doi.org/10.3390/su12041407

Moberg, E., Andersson, M. W., Säll, S., Hansson, P.-A. & Röös, E. 2019. Determining the climate impact of food for use in a climate tax—design of a consistent and transparent model. The International Journal of Life Cycle Assessment, 1-14. https://doi.org/10.1007/s11367-019-01597-8 

Gren, I.-M., Moberg, E., Säll, S. & Röös, E. 2019. Design of a climate tax on food consumption: examples of tomatoes and beef in Sweden. Journal of cleaner production, 211, 1576-1585. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.238


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618673548
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala