CV-sida

Emma Sahlström

Emma Sahlström
Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling.

Presentation

I mitt doktorandproject undersöker jag internationell migration till svensk landsbygd, med fokus på naturelationer och hållbar utveckling. Några av frågeställningarna vi berör i projektet är: vilken roll spelar migration i jordbruk, skogsbruk och naturturism? hur förhåller sig aktörer i en flernivåstyrning (offentlig, ideell och privat sektor) till dessa praktiker? på vilket sätt påverkar intersektionella aspekter vårt förhållande till naturen - på både individuella och strukturella nivåer?

Mer om projektet finns att läsa här: https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/Landsbygdsutveckling/pagaende-projekt/migration/

I min tidigare roll på SLU arbetade jag i "Team Samverkan" som driver samarbetsprojekt mellan SLU och externa samhällsaktörer, och utöver mitt arbete på SLU har jag jobbat med lokala leaderkontor och som alpackaguide.  Jag har en examen som landsbygdsutvecklingsagronom, med master i naturresurshantering och landsbygdsutveckling. Min kandidatuppsats undersökte en naturresurskonflikt mellan en fäbodförening och vindkraftsbolag, och min masteruppsats handlade om folkhälsofrämjande i två landsbygdskommuner, med fokus på hur förhållandet till vår omgivning påverkas av hälsodiskurser.

 

Publikationer i urval

Sandström, E. & Sahlström, E. 2020. Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring: En studie om organisationsformer och samverkansprocesser i Sveriges biosfärområden. Rapport 6941. Naturvårdsverket: Stockholm. http://www.naturvardsverket.se/publikationer

Sahlström, E. & Norrby, T. 2022. Social innovation och samhällsentreprenörskap – verktyg för omställning? En studie av fem projekt inom Leader Höga Kusten. Urban and Rural Reports:120,864. SLU. https://res.slu.se/id/publ/120864

 


Kontaktinformation

Doktorand, Forskningsassistent, Forskningsassistent tjl vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618672737, +46765131757
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala