CV-sida

Emma Sahlström

Emma Sahlström
Forskningsassistent vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling.

Presentation

Jag arbetar som forskningsassistent på SLU sedan 2019, på avdelningen för landsbygdsutveckling. I mitt arbete innefattas allt från att göra utvärderingar till att driva webbinarieserier - tillsamans med mina kollegor arbetar jag i "Team Samverkan", som driver olika samarbetsprojekt mellan SLU och externa samhällsaktörer.  

Jag har en examen som landsbygdsutvecklingsagronom, med master i naturresurshantering och landsbygdsutveckling. Min kandidatuppsats undersökte en naturresurskonflikt mellan en fäbodförening och vindkraftsbolag, och min masteruppsats handlade om folkhälsofrämjande i två landsbygdskommuner, med fokus på hur förhållandet till vår omgivning påverkas av hälsodiskurser. 

Sedan min examen har jag bland annat arbetat med utvärderingar av lokala Leaderkontor och som alpackaguide. Jag intresserar mig för det mesta som har med landsbygd och naturresurser att göra, och just nu arbetar jag bland annat med SLUs regeringsuppdrag att samordna landsbygds- och regionalforskning och  kartläggning av företagande i skog. 

 

Publikationer i urval

Sandström, E. & Sahlström, E. 2020. Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring: En studie om organisationsformer och samverkansprocesser i Sveriges biosfärområden. Rapport 6941. Naturvårdsverket: Stockholm. http://www.naturvardsverket.se/publikationer


Kontaktinformation

Doktorand, Forskningsassistent, Forskningsassistent tjl vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala