CV-sida

Erica Selin

Erica Selin
Doktorand inom Molekylär Toxikologi

Presentation

Min forskning fokuserar på att undersöka livsmedelsförpackningar, livsmedel och tillsatser i livsmedel med hjälp av cell-baserade metoder. Detta för att få en bättre förståelse om vilka mekanismer som kemikalier, inom livsmedelsförpackningar och livsmedel, kan utlösa.

Erica Selin

Forskning

Pågående projekt inkluderar:

Användning av cell-baserade metoder för att övervaka bioaktiva ämnen i livsmedelsförpackningar

Användning av cell-baserade metoder för att övervaka bioaktiva ämnen i mjölk

Återvunnet material i livsmedelsförpackningar och risken för kontaminering av giftiga kemikalier - ett integrerat tillvägagångssätt för att kombinera målen för livsmedelssäkerhet och cirkulär ekonomi

Handledning

Har handlett en master student från Karolinska Institutet, 37,5 HP, Master i Toxikologi

Har handlett en master student från Uppsala Universitet, 45 HP, Miljötoxikologi - Masterprogram i biologi

Publikationer i urval

Selin, E., Wänn, M., Svensson, K. et al. (2022) Hazardous chemicals in non-polar extracts from paper and cardboard food packaging: an effect-based evaluation. Environ Sci Eur 34, 85. https://doi.org/10.1186/s12302-022-00666-4

Selin, E., Mandava, G., Vilcu, AL. et al. (2021) An in vitro-based hazard assessment of liquid smoke food flavourings. Arch Toxicol. https://doi.org/10.1007/s00204-021-03190-1

Selin E, Svensson K, Gravenfors E, Giovanoulis G, Iida M, Oskarsson A & Lundqvist J. (2021) Food contact materials: an effect-based evaluation of the presence of hazardous chemicals in paper and cardboard packaging, Food Additives & Contaminants: Part A, DOI: 10.1080/19440049.2021.1930200


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: +4618672363
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala