CV-sida

Erik Bongcam Rudloff

Erik Bongcam Rudloff
Professor i Bioinformatik

Presentation

Mitt främsta intresse är att lösa Livsvetenskapliga problem med hjälp av bioinformatiska metoder. Koordinerar flera multidisciplinära projekt som involverar forskargrupper från olika delar av världen.

Erik Bongcam-Rudloffs arbete handlar om analys av mycket stora mängder biologiska och genetiska data. Hans forskning handlar huvudsakligen om utvecklingen av bioinformatiklösningar för livsvetenskaperna. Tillämpningar finns inom forskningsområden som husdjursavel, datavetenskap, matematik, naturvetenskap, teknik och medicin. Erik Bongcam-Rudloff utvecklar och driver också komplexa tvärvetenskapliga nätverksprojekt både i och utanför Europa.
Länk till min Installationsföreläsning: https://www.youtube.com/watch?v=AGYuR-ORP3Y&feature=youtu.be

Undervisning

Vår grupp ansvarar för SLUs kurs i Bioinformatik 15 HP
Bioinformatik 15P Doktorand och Masters nivå

Vi har också delatagit och ansvarat i organisationen av bioinformatikkurser i Afrika, Asien, Nord och Sydamerika och i Europa.

Årlig två veckors avancerad kurs i Bioinformatik, BECA/ILRI, Nairobi, Kenya

Bioinformatikkurs i Punta Arenas, Chile

Forskning

Vår grupp jobbar med en holistisk syn på biologiska frågor, vi jobbar därför med arvsmassan från de minsta virus, bakterier, maskar upp till store genom, från växter, husdjur och människor. Vi bygger biologiska databaser för att organisera insamling av biologiska prover och utvecklar bioinformatiska vertyg för att göra analyser av de biologiska frågor som vi och andra är intresserade av.

B3Africa: The European-African Biobanks initiative

DEANN: EU-American continent NGS project

H3AfricaBionet: The Pan African Bioinformatics Network

Setaria Digitata sekvenering och annotering. I samarbete med Colombo University, SriLanka.

Korallrevmetagenomik, i samarbete med Pwani University och KEMRI i Kenya samt Mauritius University, Mauritius.

Bakgrund

Utbildning och examina

 • Docentexamen SLU, 2004
 • Dr. Medical Sciences, Uppsala universitet, 1995
 • Tjänster

  • Professor 2017-
  • Forskningsassistent Linnaeus Centre for Bioinformatics 2000-2001
  • Forskarassistent Linnaeus Centre for Bioinformatics 2000-2004
  • Forskare Linnaeus Centre for Bioinformatics 2004-2008
  • Forskare Husdjursgenetik 2008-2016

Publikationer i urval

https://scholar.google.se/citations?user=vUiHotYAAAAJ&hl=en&oi=ao

Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=AGYuR-ORP3Y&feature=youtu.be 

SLU-Global Bioinformatics Centre

Our Stand alone Bioinformatics platform: the eBioKit


Publikationslista: