CV-sida

Erik Karltun

Erik Karltun

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi
Telefon: 018-671277, 070-6901277
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se