CV-sida

Erik Karltun

Erik Karltun

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi
Telefon: +4618671277, +46706901277
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala