CV-sida

Erik Melin

Erik Melin
Universitetsadjunkt i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomi. Eriks huvudämnen är entreprenörskap och organisation.

Presentation

Erik arbetar med undervisning, forskning och administration.

Undervisning

Erik driver kurserna Organisering i den gröna sektorn - Organisationsteori 1 (FÖ0453), 15 hp; Organisering för hållbarhet - Organisationsteori 1 (FÖ0455), 15 hp; Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086), 15 hp; Företagande 1 (FÖ0437), 7.5 hp; och Företagande 2 (FÖ0438), 7.5 hp. Han undervisar även på flera andra kurser på grund- och avancerad nivå, samt handleder uppsatser.

Forskning

Erik är medlem i EIS, en grupp som arbetar med forskning kring Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling. Erik är intresserad av hur entreprenöriella praktiker påverkar kontext, och hur kontext påverkar entreprenöriella praktiker.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för ekonomi; Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling